Abasaglar (previously Abasria)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин гларжин

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

A10AE04

INN (Международно Name):

insulin glargine

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-09-09

Листовка

                60
Б. ЛИСТОВКА
61
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ABASAGLAR 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПАТРОН
инсулин гларжин (insulin glargine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ. УКАЗАНИЯТА ЗА
УПОТРЕБА НА
ИНСУЛИНОВАТА ПИСАЛКА СА ОСИГУРЕНИ С
ВАШАТА ИНСУЛИНОВА ПИСАЛКА. ЗАПОЗНАЙТЕ
СЕ С ТЯХ
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ABASAGLAR и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате ABASAGLAR
3.
Как да използвате ABASAGLAR
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съх
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ABASAGLAR 100 единици/ml инжекционен разтвор
в патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml (милилитър) съдържа 100 единици
инсулин гларжин (insulin glargine) *
(еквивалентни
на 3,64 mg).
Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 300 единици.
* произведен по рекомбинантна ДНК
технология в
_Escherichia coli_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция).
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на захарен диабет при
възрастни, юноши и деца на възраст 2
години и повече.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
ABASAGLAR съдържа инсулин гларжин,
инсулинов аналог с удължено действие.
ABASAGLAR трябва да се прилага веднъж
дневно по всяко време, но по едно и
също време
всеки ден.
Схемата на приложение (доза и време)
трябва да се определя индивидуално.
При пациенти със
захарен диабет тип 2, ABASAGLAR може да се
прилага също и в комбинация с
перорални
антидиабетни лекарствени продукти.
Активността на този лекарствен
продукт е изразена в единици. Тези
единици се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-09-2021
Листовка Листовка чешки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-09-2021
Листовка Листовка датски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-09-2021
Листовка Листовка немски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-09-2021
Листовка Листовка естонски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-09-2021
Листовка Листовка гръцки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-09-2021
Листовка Листовка английски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-12-2020
Листовка Листовка френски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-09-2021
Листовка Листовка италиански 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-12-2020
Листовка Листовка латвийски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-12-2020
Листовка Листовка литовски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-09-2021
Листовка Листовка унгарски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-09-2021
Листовка Листовка малтийски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-12-2020
Листовка Листовка нидерландски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-12-2020
Листовка Листовка полски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-09-2021
Листовка Листовка португалски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-12-2020
Листовка Листовка румънски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-09-2021
Листовка Листовка словашки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-09-2021
Листовка Листовка словенски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-12-2020
Листовка Листовка фински 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-09-2021
Листовка Листовка шведски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-09-2021
Листовка Листовка норвежки 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-09-2021
Листовка Листовка исландски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-09-2021
Листовка Листовка хърватски 24-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-12-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите