Мелисана Клостерфрау Мелисагайст Дестилат концентрат за разтвор за кожа / перорален разтвор

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

M.C.M.-Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH

АТС код:

A13A0

Каталог на резюме:

Melisana Klosterfrau Melissengeist Distillate, concentrate for cutaneous/oral solution - 47ml; - 95ml;-155 ml;-235 ml;-475 ml

Дата Оторизация:

2014-08-14

Сигнали за търсене, свързани с този продукт