Мелисана Клостерфрау Мелисагайст Дестилат концентрат за разтвор за кожа / перорален разтвор

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:
M.C.M.-Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH
АТС код:
A13A0
Каталог на резюме:
Melisana Klosterfrau Melissengeist Distillate, concentrate for cutaneous/oral solution - 47ml; - 95ml;-155 ml;-235 ml;-475 ml
Номер на разрешението:
20000397
Дата Оторизация:
2014-08-14

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Споделете тази информация