Zubrin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Zubrin
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Zubrin
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Система, на опорно двигателния
 • Терапевтични показания:
 • Намаляване на възпалението и облекчаване на болката, причинена от остри и хронични мускулно-скелетни нарушения.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000057
 • Дата Оторизация:
 • 12-03-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000057
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Zubrin, перорална таблетка за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА

ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ЛИЦА

Притежател на

лиценза

за употреба

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

Упълномощен производител, отговорен за освобождаване на партидата

S-P Veterinary Ltd

Breakspear Road South

Hаrefield

Uxbridge UB9 6LS

United Kingdom

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Zubrin 50 mg перорална таблетка за кучета

Zubrin 100 mg перорална таблетка за кучета

Zubrin 200 mg перорална таблетка за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tepoxalin 50 mg перорална таблетка

Tepoxalin 100 mg перорална таблетка

Tepoxalin 200 mg перорална таблетка

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За ограничаване на на въз

палението и болката, причинени от остри и хронични заболявания на

мускулатурата и костната система.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при :

Бременни и лактиращи кучета и при женските животни предназначени за разплод

Животни със сърдечносъдови или чернодробни заболявания

животни с язва на стомашночревния тракт или кръвотечени

свръхчувствителност към продукта

обезводнени, хиповолемични или животни с хипотензия, тъй като се увеличават

рисковете от бъбречна интоксикация.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

По време на прилагането на продукта може да се появи повръщане или разстройство

/диария/. В някои случаи може да се наблюдава поява на алопеция и еритема.

Могат да се проявят типичните за Нестероидните Противовъзпалителни Лекарствени Средства

(NSAIDs), нежелани, странични ефекти, като: повръщане, меки фекалии, диария, кръв във

фекалиит

е, намален апетит, апатия и бъбречна недостатъчност. При наличие на такива

странични, нежелани ефекти, лечението с продукта трябва да бъде прекратено незабавно. В

редки случаи, особено при кучета със свръхчувствителност към продукта или при животни в

напреднала възраст, страничните ефекти може да бъдат сериозни или фатални.

По време на клиничните изследвания на проду

кта, процента на животните с проявени

стомашно-чревни реакции е бил 10 %.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба, моля незабавно да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ.

10 mg/kg ж.т. tepoxalin

,

веднъж дневно.

Телесното тегло на животното трябва да се определи точно, преди началото на третирането.

Отстранете фолиото от гърба на опаковката, така че да откриете една кръгла, перорална

таблетка, . Натиснете обратната страна на блистера и таблетката ще се открие изцяло.

Поставете таб

летката в устата на кучето. Таблетката ще се разтвори при контакта с влагата.

Задръжте затворена устата на кучето за няколко секунди, за да сте сигурни, че таблетката е

навлажнена изцяло.

Да се прилага при кучета 1-2 часа след хранене. Когато това е невъзможно, или когато е тру

дно

да се постави таблетката директно в устата на кучето, поставете таблетката, непосредствено

преди приема, в малко количество навлажнена храна или лакомство. Уверете се, че храната или

лакомството, съдържащи продукта са погълнати изцяло.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Продължителността на третиране зависи от клиничния отговор. След период на лечение от 7-10

дни, състоян

ието на кучето трябва да прецени отново, с цел да се установи нуждата от по-

нататъшно третиране. Продължителното прилагане на продукта трябва да се извършва под

наблюдението на ветеринарен специалист.

Уверете се, че ръцете ви са сухи при отварянето на опаковката, за да предотвратите залепване

на лиофилизата по пръстите. Tepoxalin не е водоразтворим и много лепка

в при навлажняване.

Ако пероралната таблетка се разпадне преди да го приложите, измийте внимателно ръцете си.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва след изтичана срока на годност, посочен върху блистера.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Препоръчаната доза не трябва да бъде превишавана.

Употребата на продукта при живо

тни под 6 месечна възраст, с телесно тегло под 5 килограма

или при животни в напреднала възраст, може да доведе до допълнителни рискове. Ако това не

може да бъде избегнато, животното трябва да бъде под ветеринарномедицинско наблюдение, за

поява на кръвотечение в стомашночревния тракт.

Специални мерки трябва да се вземат при лечение с проду

кта на пациенти с установена

бъбречна недостатъчност.

Tepoxalin не трябва да се прилага в комбинация с други NSAIDs или глюкокортикостероиди,

диуретици и антикоагуланти.

При поява на странични ефекти, лечението с продукта трябва да бъде преустановено и да се

потърси съвет от ветеринарен специалист.

В случай на случайно поглъщане на няколко перорални таблетки, при хо

ра, трябва да се

потърси незабавно медицински съвет

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте вашия ветеринарен лекар, какво да правите с ВМП, които са ви ненужни. Тези мерки

ще ни помогнат да предпазим околната среда.

14 . ДАТАТА НА ПОСЛ

ЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери опаковки могат да бъдат предлагани на пазара.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба