Yarvitan

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Yarvitan
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Yarvitan
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • искл. храни, диетични храни, лекарства Antiobesity
 • Терапевтични показания:
 • Като помощ при лечението на наднорменото тегло и затлъстяването при възрастни кучета. Да се ​​използва като част от цялостната програма за управление на теглото, която включва и подходящи хранителни промени. Въвеждането на подходящи промени в начина на живот (напр. увеличено физическо натоварване), във връзка с тази програма за управление на теглото, могат да осигурят допълнителни ползи.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000113
 • Дата Оторизация:
 • 13-11-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000113
 • Последна актуализация:
 • 02-10-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

16/20

B. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

17/20

ЛИСТОВКА

Yarvitan 5 mg/ml перорален разтвор за кучета

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате продукта на кучето

си:

Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново;

Ако имате въпроси, моля, обърнете се към вашия ветеринарен лекар или фармацевт;

Този продукт е предписан специално на вашето куче и не трябва да го давате на други.

1.

ИМЕ

И

ПОСТОЯННИЯ

АДРЕС

НА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА

ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ЛИЦА

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgium

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Yarvitan 5 mg/ml перорален разтвор за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Mitratapide 5 mg/ml

Бутилхидроксианизол (E 320)

Yarvitan е безцветен до леко жълт разтвор.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечението е част от цялостна програма за контрол на теглото, включваща и хранителен режим.

Подходящите промени в начина на живот (напр. повече упражнения), заедно с тази програма за

контрол на теглото, може да бъдат от допълнителна полза

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Yarvitan не се прилага:

ако кучето има нарушена чернодробна фу

нкция.

ако кучето е свръхчувствително (алергично) към mitratapide или някоя от другите

съставки.

ако кучето е в период на бременност или лактация.

ако кучето е под 18-месечна възраст.

ако кучето страда от наднормено тегло или затлъстяване поради съпътстващо общо

заболяване като хипотироидизъм (дължи се на нарушена функция на тироидната жл

еза)

или хиперадренокортицизъм (дължи се на нарушена функция на надбъбречната жлеза).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

18/20

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Уведомете вашия ветеринарен лекар, ако забележите следното:

значителна загуба на апетит. По време на лечението може да се наблюдава загуба на

апетит. Това е свързано с начина на действие на продукта и не трябва да се разглежда

като страничен ефект, освен ако не стане много сериозно (т.е., ако ку

чето спре да се

храни два последователни дни).

повръщане

диария

меки изпражнения

В повечето случаи тези ефекти са леки и не траят много дълго.

Ако някой страничен ефект се проявява многократно или ако кучето спре да се храни два

последователни

дни,

прекъснете

лечението

Yarvitan

потърсете

ветеринарна

помощ

възможно най-бързо. В лабораторните изследвани

я бяха установени намалени нива на серумен

албумин, глобулин, общ протеин, калций и алкална фосфатаза, както и повишавания на ALT и

AST, след прилагане на продукта в препоръчаната терапевтична доза. В отделни случаи беше

наблюдавана и хиперкалиемия. Като цяло, тези ефекти се засилваха с увеличаване на дозата. В

общия слу

чай тези показания се нормализираха, или показаха признаци на обратимост, в

рамките на две седмици след края на лечението.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на

този

ВМП,

които

не

са

описани

тази

листовка,

моля

незабавно

да

уведомите

вашия

ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА

ЗА

ВСЕКИ

ВИД

ЖИВОТНО,

НАЧИН(И)

И

МЕТОД

НА

ПРИЛАГАНЕ

Yarvitan трябва да се прилага само по изричните указания на вашия ветеринарен лекар. При

съмнения се консултирайте с ветеринарния си лекар. Обичайната доза е веднъж дневно по

0,63 mg mitratapide/kg телесна маса (1 ml от продукта на 8

kg). Дозиращите пипети, доставени с

продукта, са градуирани съобразно правилното телесно тегло на кучето.

Продуктът се прилага перорално на 2 курса от 21 дни с интервал от 14 дни без лечение между

тях.

Ден 1-21

Ден 22-35

Ден 36-56

Лечение

без лечение

Лечение

нормално хранене

хранителен режим

хранителен режим

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

С цел точно дозиране кучето трябва да се претегли на 1 ден и на 35 ден (т.е. в началото на всеки

лечебен курс).

Използвайте дозиращата пипета, доставена с продукта. Напълнете спринцовката, издърпвайки

буталото, докато достигне маркировката на дозиращата пипета, отговаряща на теглото на

кучето.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

19/20

Лекарството се дава с храна. Следователно впръскайте продукта със спринцовката в порция

храна. След като кучето изяде цялата порция, дайте му останалата част от храната.

След всяка доза спринцовката трябва да се вади от бутилката. Пипетата трябва да се измие и

подсуши, а капачката на бутилката да се завие плътно.

По време на първите 21 дни от лечени

ето количеството храна, приемано от животното, може да

остане непроменено. След това кучето трябва да спазва хранителен режим. Ветеринарят ви

лекар ще ви посъветва относно вида храна, от която кучето ще има нужда. Това може да се

постигне или с обикновена храна за домашни животни, или с нискокалори

чна (диетична) храна

за домашни животни.

За да се избегне бързото наддаване на тегло, е необходимо поддържащият режим да се

продължи след края на лечението с продукта.

Терапията с mirtrapide трябва да се ограничи до един лечебен курс за едно куче.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е необходим.

11.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Да не се охлажда.

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва след изтичане срока на годност, упоменат върху етикета и картона (Годен

до).

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 3 месеца.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта.

Безопасността

на

този

ветеринарномедицински

продукт

не

установена

по

време

на

бременност и лактация. Употребата при кучета за разплод не е изследвана.

Моля, уведомете вашия ветеринарен лекар, ако кучето ви приема или е приемало наско

ро други

лекарствени

продукти,

вкл.

непредписани

от

ветеринарен

лекар.

Не

бяха

наблюдавани

лекарствени взаимодействия в изпитванията, в които Yarvitan беше приложен съвместно с

NSAIDs (карпрофен, мелоксикам) или ACE инхибитори (еналаприл, беназеприл). Абсорбцията

на липидно разтворими лекарствени продукти, използвани едновременно с mitratapide, не е

проучена. Вашият ветеринарен лекар трябва да следи отблизо приема на дру

ги лекарствени

продукти в допълнение към продукта.

При многократни случаи на повръщане, диария и меки изпражнения или ако кучето спре да се

храни за два последователни дни, прекъснете лечението с Yarvitan и потърсете ветеринарна

помощ

възможно

най-бързо.

случай

че

лечението

се

прекъсне

поради

повръщане,

се

препоръчва след продължаването му прод

уктът да се дава след хранене. Освен това лечението

трябва да се прекъсне и да се потърси ветеринарна помощ, ако наблюдаваната загуба на тегло е

сериозна и бърза.

При случайно предозиране да се приложи симптоматична терапия. Няма конкретен антидот.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

20/20

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

В случай на инцидентно прилагане върху себе си незабавно да се потърси медицински съвет,

като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

При случаен контакт с очите незабавно изплакнете с обилно количество вода.

13.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗ

ПОЛЗВАН

ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са ви ненужни. Тези мерки

ще ни помогнат да предпазим околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕ

КСТА

07/2007

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската

агенция по лекарствата (EMEA) http://www.emea.europa.eu

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размери на опаковката – кехлибарени бутилки, съдържащи:55 ml:

10 kg телесна маса, 120

ml:22 kg телесна маса, 210 ml:

40 kg телесна маса.

Не всички размери могат да бъдат продавани.