Entacapone Orion

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Entacapone Orion
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Entacapone Orion
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-лекарства за Паркинсон
 • Терапевтична област:
 • Паркинсонова болест
 • Терапевтични показания:
 • Entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002440
 • Дата Оторизация:
 • 17-08-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002440
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Entacapone Orion 200 mg филмирани таблетки

Ентакапон (Entacapone)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте гочка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Entacapone Orion и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Entacapone Orion

Как да приемате Entacapone Orion

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Entacapone Orion

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Entacapone Orion и за какво се използва

Таблетките Entacapone Orion съдържат ентакапон и се употребяват заедно с леводопа за

лечение на болестта на Паркинсон. Entacapone Orion подпомага действието на леводопа при

облeкчаване на симптомите на болестта на Паркинсон. Entacapone Orion не облекчава

симптомите на болестта на Паркинсон, ако се приема без леводопа.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Entacapone Orion

Не приемайте Entacapone Orion

ако сте алергични към ентакапон или към фъстъци или соя, или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако имате тумор на надбъбречната жлеза (известен като феохромоцитом; това може да

повиши риска от тежка хипертонична реакция);

ако приемате определени антидепресанти (попитайте Вашия лекар или фармацевт дали

можете да приемате Вашите антидепресанти заедно с Entacapone Orion);

ако имате чернодробно заболяване;

ако някога сте страдали от редките реакции спрямо антипсихотични лекарствени

продукти, наречени малигнен невролептичен синдром (МНС). Вижте описанието на

МНС в точка 4 “Възможни нежелани реакции”;

ако някога сте страдали от рядко мускулно заболяване, наречено рабдомиолиза, което не

е било причинено от травма.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приеметеEntacapone Orion:

ако някога сте имали коронарен инцидент или някакво друго сърдечно заболяване;

ако приемате лекарство, което може да причини замайване или прималяване

(понижаване на кръвното налягане) при ставане от стол или легло;

ако имате продължителна диария, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като тя може да

е признак на възпаление на дебелото черво;

ако имате диария се препоръчва проследяване на телесното тегло, за да се предотврати

възможна прекалена загуба на тегло;

ако имате прогресивна загуба на апетит, слабост, уморяемост и понижаване на теглото

за сравнително кратък период от време, е необходимо да се обсъди провеждането на

общ медицински преглед, включващ изследване на чернодробната функция.

Информирайте Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство/болногледач забележите, че

проявявате склонност или непреодолимо желание да се държите по начин, който е необичаен

за Вас или не можете да устоите на импулсите, влечението или изкушението да извършвате

определени действия, с които може да се нараните или да нараните околните. Подобно

поведение се нарича нарушен контрол над импулсите и може да включва пристрастеност към

хазарт, прекомерно ядене или харчене, прекомерно сексуално желание или натрапчиви

сексуални мисли или представи. Може да се наложи Вашият лекар да направи преоценка на

лечението Ви.

Тъй като таблетките Entacapone Orion ще се приемат заедно с други лекарства, съдържащи

леводопа, моля прочетете внимателно листовките на тези лекарства.

При започване на прием на Entacapone Orion може да се наложи адаптиране на дозите на

другите лекарства за лечение на болестта на Паркинсон. Следвайте указанията точно както са

Ви дадени от Вашият лекар.

Малигненият невролептичен синдром (МНС) е сериозна, но рядка нежелана реакция към

определени лекарства. Появата му е възможна, особено когато Entacapone Orion и другите

лекарства за лечение на болестта на Паркинсон се спрат внезапно или дозата им рязко се

намали. За описанието на МНС вижте точка 4 “Възможни нежелани реакции”. Възможно е

Вашият лекар да Ви посъветва бавно да преустановите лечението с Entacapone Orion и другите

лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Entacapone Orion приет заедно с леводопа, може да предизвика замаяност или да направи така,

че понякога да заспивате внезапно. Ако тава се случи, не трябва да шофирате или да работите

с машини (вж. “Шофиране и работа с машини”).

Други лекарства и Entacapone Orion

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства. Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако

приемате някое от изброените по-долу лекарства:

римитерол, изопреналин, адреналин, норадреналин, допамин, добутамин, алфа-

метилдопа, апоморфин;

антидепресанти, включително дезипрамин, мапротилин, венлафаксин, пароксетин;

варфарин, използван за разреждане на кръвта;

добавки, съдържащи желязо. Entacapone Orion може да затрудни усвояването на

желязото. Поради тази причина не приемайте по едно и също време Entacapone Orion и

добавки, съдържащи желязо. След приема на единия продукт изчакайте поне 2 до 3 часа

преди да приемете другия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не използвайте Entacapone Orion по време на бременност или ако кърмите.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Entacapone Orion, приет заедно с леводопа, може да понижи кръвното Ви налягане, което е

възможно да Ви накара да се чувствате отмалели или замаяни. Бъдете особено предпазливи

при шофиране или работа с инструменти или машини.

Освен това Entacapone Orion, приет заедно с леводопа, може да Ви накара де се чувствате

много сънливи или да направи така, че понякога да заспивате внезапно.

Не шофирайте и не работете с машини, ако почувствате някоя от тези нежелани реакции.

Entacapone Orion съдържа соев лицитин

Entacapone Orion съдържа соев лецитин. Не използвайте това лекарство ако сте алергични към

фъстъци или соя.

3.

Как да приемате Entacapone Orion

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако

не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Entacapone Orion се приема заедно с лекарства, съдържащи леводопа (лекарствени продукти,

съдържащи леводопа/карбидопа или леводопа/бензеразид). Едновременно с това могат да се

приемат и други лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Препоръчителната доза на Entacapone Orion е една таблетка от 200 mg с всяка доза леводопа.

Максималната препоръчвана доза е 10 таблетки дневно, т.е. 2 000 mg Entacapone Orion.

Ако сте на диализно лечение поради бъбречна недостатъчност, Вашият лекар може да Ви

посъветва да увеличите времето между приема на дозите.

За да отворите бутилката за първи път: Отворете

капачката, след което натиснете с палец върху

печата, докато се счупи. Вижте фигура 1.

Фигура 1

Употреба при деца и юноши

Опитът с Entacapone Orion при пациенти на възраст под 18 години е ограничен. Поради тази

причина не се препоръчва употребата на Entacapone Orion при деца и юноши.

Ако сте приели повече от необходимата доза Entacapone Orion

При предозиране незабавно се консултирайте с Вашия лекар, фармацевт или най-близкото

болнично заведение.

Ако сте пропуснали да приемете Entacapone Orion

Ако сте пропуснали да приемете таблетката Entacapone Orion с дозата леводопа, трябва да

продължите лечението чрез приемане на следващата таблетка Entacapone Orion със

следващата доза леводопа.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Entacapone Orion

Не прекратявайте приема на Entacapone Orion докато Вашият лекар не Ви каже.

При преустановяване на приема може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на

другите лекарства, които приемате за лечение на болестта на Паркинсон. Внезапното спиране

на приема на Entacapone Orion и на другите лекарства за лечение на болестта на Паркинсон

може да доведе до нежелани лекарствени реакции. Вижте точка 2 “Предупреждения и

предпазни мерки”.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Обикновено, нежеланите реакции, които Entacapone Orion предизвиква са

леки до умерени по тежест.

Някои от нежеланите реакции се дължат на повишаване на терапевтичния ефект на леводопа и

възникват предимно при започване на лечението. Ако получите подобни нежелани реакции

при започване на лечението с Entacapone Orion, трябва да информирате Вашия лекар, който

може да реши да коригира дозата на леводопа.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

неконтролирани движения с трудно осъществяване на волеви движения (дискинезии);

усещане за неразположение (гадене);

безвредно оцветяване на урината в червено-кафяв цвят.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

прекомерни движения (хиперкинезии), влошаване на симптомите на болестта на

Паркинсон, продължителни мускулни спазми (дистония);

повдигане (повръщане), диария, коремна болка, запек, сухота в устата;

замаяност, умора, повишено изпотяване, припадане;

халюцинации (виждане/чуване/усещане/подушване на неща, които реално не

съществуват), сънливост, ярки сънища и обърканост;

събития, свързани със заболявания на сърцето и съдовете (напр. гръдна болка).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

коронарен инцидент.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

обриви;

отклонение в чернодробните функционални показатели.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

възбуда;

намален апетит, загуба на телесно тегло;

уртикария.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

възпаление на дебелото черво (колит), възпаление на черния дроб (хепатит) с

пожълтяване на кожата и бялото на очите;

промяна в цвета на кожата, косата, брадата и ноктите.

При прилагане на Entacapone Orion в по-високи дози:

При прилагане в дози от 1 400 до 2 000 mg дневно се наблюдават по-често следните нежелани

реакции:

неконтролируеми движения;

гадене;

коремна болка.

Други важни нежелани реакции, които могат да възникнат:

Entacapone Orion, приет заедно с леводопа, може в редки случаи да Ви накара де се

чувствате много сънливи през деня и да предизвика епизоди на внезапно заспиване;

Малигненият невролептичен синдром (МНС) е рядка, тежка нежелана реакция към

лекарства, които се използват за лечение на нервната система. Характеризира се със

скованост, изтръпване на мускулите, тремор, възбуда, обърканост, кома, повишена

телесна температура, повишена сърдечна честота и нестабилно кръвно налягане;

рядко, тежко мускулно нарушение (рабдомиолиза), причиняващо болка, болезненост и

слабост на мускулите, можещо да доведе до бъбречни проблеми.

Може да получите следните нежелани реакции:

Неспособност да устоите на импулсите да извършвате определени дейности, които

могат да бъдат вредни, в това число:

силен импулс към прекомерен хазарт въпреки сериозните лични или семейни

последствия;

нарушен или повишен сексуален интерес или поведение, което може значително да

Ви притеснява или да притеснява околните, например повишено сексуално желание;

неконтролируемо пазаруване или харчене на пари;

преяждане (прием на големи количества храна за кратък период от време) или

компулсивно преяждане(прием на по-голямо количество храна от нормалното и

повече от необходимото за задоволяване глада на).

Информирайте Вашия лекар, ако имате подобно поведение; той ще обсъди с Вас как да

се справите или как да потиснете тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена

в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Entacapone Orion

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте

лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната

среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Entacapone Orion

Активното вещество е ентакапон. Всяка таблетка съдържа 200 mg ентакапон.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза, натрий, повидон и

магнезиев стеарат.

Филмовото покритие на таблетката съдържа частично хидролизиран поливинилов

алкохол, талк, макрогол, соев лецитин, жълт железен оксид (E172), червен железен оксид

(E172) и титанов диоксид (E171).

Как изглежда Entacapone Orion и какво съдържа опаковката

Entacapone Orion 200 mg филмирани таблетки са кафяво-оранжеви, кръгли таблетки с

щампован надпис “CОМТ” от едната страна. Опаковани са в бутилки.

Съществуват четири различни размера опаковки (бутилки, съдържащи 30, 60, 100 или

175 таблетки). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Финландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Orion Corporation

Tél./Tel: +358 10 4261

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tel: +370 5 276 9499

България

Orion Corporation

Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation

Tél./Tel: +358 10 4261

Česká republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Magyarország

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: +372 6 616 863

Norge

Orion Pharma AS

Tlf.: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

ORION PHARMA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε

Tηλ: + 30 210 9803355

Österreich

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

España

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 8333177, 8321036

France

Orion Corporation

Tél.: +358 10 4261

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda

Tel: +351 21 924 9910/17

Hrvatska

Orion Corporation

Tel.: +358 10 4261

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Italia

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Orion Corporation

Tηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: +46 8 623 6440

Latvija

JSC Olainfarm

Tel: +371 67013701

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tel: +44 1635 520 300

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu