х

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • х 1 x 5 ml (10 mg), х 1 x 10 ml (20 mg), х 1 x 25 ml (50 mg), х 1 x 100 ml (200 mg), Доксорубицин Агила 2 mg/ml концентрат за ин
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • х 1 x 5 ml (10 mg), х 1 x 10 ml (20 mg), х 1 x 25 ml (50 mg), х 1 x 100 ml (200 mg), Доксорубицин Агила 2 mg/ml концентрат за ин
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Doxorubicin Agila, 2 mg/ml concentrate for solution for infusion

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20150029
 • Дата Оторизация:
 • 04-02-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

кратка характеристика на продукта

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency