х

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • х 1; х 3 НуваРинг 0,120mg/0,015mg зa 24 часа, вагинална лекарстводоставяща система
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • х 1; х 3 НуваРинг 0,120mg/0,015mg зa 24 часа, вагинална лекарстводоставяща система
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • NuvaRing, 0,120mg/0,015mg per 24 hours, vaginal delivery system

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20070053
 • Дата Оторизация:
 • 05-06-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-5-2014

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recently completed a review of the risk of blood clots (VTE) with contraceptive pills and other combined hormonal contraceptives. Combined hormonal contraceptives contain two types of hormone, oestrogen and progesterone, and are available as pills, transdermal patches and vaginal rings.

Danish Medicines Agency

Няма новини за този продукт.