СмофКабивен

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • СмофКабивен Централ емулсия за инфузия 493 ml x 1; x 6; 986 ml х 1; х 4; 1477 ml х 1; х 4; 1970 ml x 1; x 2; 2463 ml x 1; x 2; x
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • СмофКабивен Централ емулсия за инфузия 493 ml x 1; x 6; 986 ml х 1; х 4; 1477 ml х 1; х 4; 1970 ml x 1; x 2; 2463 ml x 1; x 2; x
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • SmofKabiven Central, emulsion for infusion

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20080140
 • Дата Оторизация:
 • 31-08-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене