Полматин

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Полматин 10 mg филмирани таблетки 14, 28, 30, 42, 49x1, 50, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100x1, 112
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Полматин 10 mg филмирани таблетки 14, 28, 30, 42, 49x1, 50, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100x1, 112
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Polmatine, 10 mg film-coated tablets, blisters x14, 28, 30, 42, 49x1, 50, 56, 56x1, 70, 84, 98, 98x1, 100x1, 112

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20130396
 • Дата Оторизация:
 • 18-02-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

кратка характеристика на продукта