Ормус

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ормус 40 mg стомашно-устойчиви капсули , твърди
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ормус 40 mg стомашно-устойчиви капсули , твърди
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Ormus, 40 mg gastro-resistant capsules, hard blisters x 3; x 7; x 14; x 15; x 25; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x 140bottle x 28; x 30; x 90; x 98

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20100721
 • Дата Оторизация:
 • 29-07-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента