Олмесартан

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Олмесартан Ауробиндо 10 mg филмирани таблетки
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Олмесартан Ауробиндо 10 mg филмирани таблетки
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Olmesartan Aurobindo, 10 mg film - coated tablets blister x 7; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100; x 280; x 500 HDPE bottle x 30; x 500

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20140331
 • Дата Оторизация:
 • 05-06-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

кратка характеристика на продукта

Няма новини за този продукт.