МоноФер

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • МоноФер 100 mg/ml инжекциoнен/инфузионен разтвор
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • МоноФер 100 mg/ml инжекциoнен/инфузионен разтвор
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • MonoFer, 100 mg/ml solution for injection/infusion - 1 x 1 ml; 5 x 1 ml; 10 x 1ml; 5 x 2 ml; 10 x 2 ml; 1 x 5 ml; 2 x 5 ml; 5 x 5 ml; 1 x 10 ml; 2 x 10 ml; 5 x 10 ml;

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20100378
 • Дата Оторизация:
 • 03-11-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента