ЛОРАПАМ

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ЛОРАПАМ 2,5 mg таблетки x 10; x 14; x 15; x 20; x 28; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 500
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ЛОРАПАМ 2,5 mg таблетки x 10; x 14; x 15; x 20; x 28; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 500
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Lorapam, 2,5 mg tablets x 10; x 14; x 15; x 20; x 28; x 30; x 50; x 60; x 90; x 100; x 500

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20140100
 • Дата Оторизация:
 • 30-06-2014
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента