Левакт

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Левакт 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml - 26 ml x 5; x 10; x 20; - 60 ml x 5;
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Левакт 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор 2,5 mg/ml - 26 ml x 5; x 10; x 20; - 60 ml x 5;
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Levact, 2,5 mg/ml powder for concentrate for solution for infusion - 26 ml x 5; x 10; x 20; - 60 ml x 5;

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20110498
 • Дата Оторизация:
 • 04-03-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента