Ко-валсакор

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ко-валсакор 320 mg/12.5 mg филмирани таблетки
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ко-валсакор 320 mg/12.5 mg филмирани таблетки
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Co-Valsacor, 320 mg/12.5 mg film - coated tablets x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100; x 280; 56 x 1; 98 x 1; 280 x 1,

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20110083
 • Дата Оторизация:
 • 01-10-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене