КосмоФер

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • КосмоФер 50 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор - 2ml x 5 x 10 - 5 ml x 10
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • КосмоФер 50 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор - 2ml x 5 x 10 - 5 ml x 10
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Cosmofer, 50 mg/ml solution for injection/infusion - 2ml x 5 x 10 - 5 ml x 10

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20070017
 • Дата Оторизация:
 • 14-08-2014
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента