Колдрекс Синус Екстенд

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Колдрекс Синус Екстенд (Coldrex Sinus Extend)
 • дозиране:
 • 120 mg
 • Лекарствена форма:
 • капсули с удължено освобождаване, твърди
 • Композиция:
 • капсули с удължено освобождаване, твърди 120 mg
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Колдрекс Синус Екстенд (Coldrex Sinus Extend)
  България
 • Език:
 • български

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Последна актуализация:
 • 09-08-2016

Листовка за пациента

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

SUDOGEST (Pseudoephedrine Hcl) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

SUDOGEST (Pseudoephedrine Hcl) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CHILDRENS SILFEDRINE (Pseudoephedrine Hydrochloride) Liquid [Lannett Company, Inc.]

CHILDRENS SILFEDRINE (Pseudoephedrine Hydrochloride) Liquid [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Claritin vs. Claritin D

Claritin vs. Claritin D

Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms. Claritin blocks the action of histamine, a substance in the body that initiates allergic symptoms like itching, sneezing, runny nose, and allergic skin rashes.

US - RxList

13-2-2018

Benadryl vs. Sudafed

Benadryl vs. Sudafed

Benadryl (diphenhydramine) and Sudafed (pseudoephedrine HCI) are used to treat nasal congestion due to allergies. Benadryl is also an antihistamine used to treat other allergy symptoms (including hives, itching, watery eyes), insomnia, motion sickness, and mild cases of Parkinsonism. Sudafed is also used to relieve nasal congestion due to the common cold. Benadryl and Sudafed belong to different drug classes. Benadryl is an antihistamine and Sudafed is a decongestant. Benadryl and Sudafed are available i...

US - RxList

19-1-2018

SUDOGEST (Pseudoephedrine Hcl) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

SUDOGEST (Pseudoephedrine Hcl) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NASAL DECONGESTANT (Pseudoephedrine Hcl) Tablet [Rugby Laboratories]

NASAL DECONGESTANT (Pseudoephedrine Hcl) Tablet [Rugby Laboratories]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NASAL DECONGESTANT MAXIMUM STRENGTH (Pseudoephedrine Hcl) Tablet [Cardinal Health]

NASAL DECONGESTANT MAXIMUM STRENGTH (Pseudoephedrine Hcl) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed