Ефестад

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ефестад 5 mg филмирани таблетки
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ефестад 5 mg филмирани таблетки
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Efestad, 5 mg film-coated tablets 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 180

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20120172
 • Дата Оторизация:
 • 02-09-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.