Бруфен

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Бруфен ретард 800 mg таблетки с удължено освобождаване x 30; x 100
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Бруфен ретард 800 mg таблетки с удължено освобождаване x 30; x 100
  България
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Каталог на резюме:
 • Brufen retard, 800 mg prolonged-release tablets x 30; x 100;

Друга информация

Състояние

 • Източник:
 • Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria
 • Номер на разрешението:
 • 20110338
 • Дата Оторизация:
 • 15-07-2015
 • Последна актуализация:
 • 01-06-2018

Листовка за пациента