Бупренорфин Актавис 2 mg сублингвални таблетки x1,x7,x20,x24,x28,x48,x50

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

N07BC1

Каталог на резюме:

Buprenorfin Actavis, 2 mg sublingual tablets x1;x7,x20,x24,x28,x48,x50;

Дата Оторизация:

2012-11-21

Сигнали за търсене, свързани с този продукт