АминоДИАЛ Биофарм 1.1% Разтвор за перитонеална диализа - 2000ml

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Биофарм инженеринг АД

АТС код:

B05DB

Каталог на резюме:

AminoDIAL BIOPHARM, 1.1 % solution for peritoneal dialysis - 2000 ml

Дата Оторизация:

2012-03-26

Сигнали за търсене, свързани с този продукт