Алтербин 1% дермален спрей, разтвор

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

АЛАПИС България ЕООД

АТС код:

D01AE15

Каталог на резюме:

Alterbin, 1% cutaneous spray, solution - 15 g, 30 g

Дата Оторизация:

2011-01-21

Сигнали за търсене, свързани с този продукт