ZOXILID 600MG Potahovaná tableta

جمهورية التشيك - التشيكية - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)

28-10-2021

العنصر النشط:
LINEZOLID (LINEZOLIDUM)
متاح من:
Medochemie Ltd., Limassol
ATC رمز:
J01XX08
INN (الاسم الدولي):
LINEZOLID (LINEZOLIDUM)
جرعة:
600MG
الشكل الصيدلاني:
Potahovaná tableta
طريقة التعاطي:
Perorální podání
الوحدات في الحزمة:
14; 100; 20; 24; 30; 50; 60; 10
نوع الوصفة الطبية :
na lékařský předpis
المجال العلاجي:
LINEZOLID
الوضع إذن:
R - registrovaný léčivý přípravek.
تخويل:
15/ 348/17-C
تاريخ الترخيص:
2019-05-01

اقرأ الوثيقة كاملة

Sp.zn. sukls192870/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

ZOXILID 600 mg

potahované

tablety

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je ZOXILID a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZOXILID užívat

3. Jak se ZOXILID užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak ZOXILID uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je ZOXILID a k

čemu se používá

ZOXILID je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů bakterií

způsobujících infekce. Užívá se k léčbě zápalu plic, některých infekcí kůže a měkkých tkání. Váš lékař

rozhodne, zda je ZOXILID vhodný k léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

ZOXILID

užívat

Neužívejte

ZOXILID

jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů

monoaminooxidázy (například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky se

mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Linezolid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ZOXILID se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

ZOXILID pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících

otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat Váš zdravotní stav

a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro

Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás některá z těchto kategorií stýká, poraďte se se svým

lékařem.

Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

hormonálního systému s příznaky, jako jsou průjem, zrudnutí kůže, sípání)

Máte manickou depresi, schizoafektivní poruchu, zmatenost nebo jiné duševní problémy?

Užíváte některý z následujících léků?

léky snižující prosáknutí sliznic při nachlazení nebo chřipkovém onemocnění s obsahem

pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu

některé léky používané k léčbě průduškového astmatu, jako salbutamol, terbutalin, fenoterol

některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin,

fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin

léky používané k léčbě migrény jako jsou sumatriptan a zolmitriptan

léky používané k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, jako jsou epinefrin (adrenalin)

léky zvyšující krevní tlak jako norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti jako je pethidin

léky užívané k léčbě úzkostných stavů jako buspiron

antibiotika, jako je rifampicin

Zvláštní opatrnost při použití přípravku

ZOXILID

je zapotřebí:

Informujte svého lékaře předtím, než budete tento přípravek používat, pokud:

se Vám snadno tvoří modřiny a máte sklon ke krvácení

jste anemický(á) (máte nízký počet červených krvinek)

jste náchylný(á) k infekcím

jste v minulosti měl(a) záchvaty křečí

máte problémy s játry nebo ledvinami, zvláště pokud podstupujete dialýzu

máte průjem

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se během léčby vyskytnou:

problémy s viděním, jako je rozmazané vidění, změny barevného vidění, obtíže se zaostřením

detailů nebo v případě, že budete mít omezené zorné pole

ztráta citlivosti rukou nebo nohou nebo budete-li cítit mravenčení či píchání v rukách a nohách

může se u Vás objevit průjem během užívání antibiotik, včetně přípravku ZOXILID, nebo i po

jejich užívání. Pokud se bude jednat o závažný či přetrvávající průjem nebo si povšimnete, že

ve stolici je přítomna krev či hlen, přestaňte ihned ZOXILID užívat a poraďte se s lékařem.

V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev.

opakující se pocit na zvracení či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání

Další léčivé přípravky a

ZOXILID

ZOXILID může vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou

změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo tepové frekvence.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky,

protože ZOXILID se nesmí užívat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné době užíval(a) (viz

rovněž bod 2 „Nepoužívejte přípravek ZOXILID“ výše).

inhibitory

monoaminooxidázy

(MAOI;

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Ty se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Lékař se přesto může rozhodnout

podávat Vám ZOXILID, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením

léčby i během ní. V jiných případech lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

léky snižující prosáknutí sliznic při nachlazení nebo při chřipkovém onemocnění s obsahem

pseudoefedrinu

nebo

fenylpropanolaminu.

některé

léky

používané

léčbě

astmatu

jako

salbutamol, terbutalin, fenoterol

některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu).

Těch

mnoho,

např.

amitriptylin,

citalopram,

klomipramin,

dozulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin.

léky používané k léčbě migrény, jako jsou sumatriptan a zolmitriptan

léky používané k léčbě náhlých, závažných alergických reakcí jako jsou epinefrin (adrenalin)

léky zvyšující krevní tlak jako norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti jako je pethidin

léky užívané k léčbě úzkostných stavů jako buspiron

léky, které zabraňují srážení krve jako je warfarin

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně přípravků bez lékařského

předpisu.

ZOXILID s j

ídlem, pitím a alkoholem

ZOXILID se můžete užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka), pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. To je z důvodu, že

ZOXILID může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých

potravinách. Tato interakce může způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte po jídle nebo pití pulzující bolest v hlavě, oznamte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Účinek přípravku ZOXILID u těhotných žen není znám. Proto se nemá v těhotenství užívat, pokud Vám

to nedoporučí lékař. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu léčby linezolidem nekojte, protože léčivá látka přechází do mateřského mléka a může mít

vliv na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku ZOXILID můžete pocítit závratě nebo problémy se zrakem. V takovém případě,

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše

schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

3.

Jak se ZOXILID

užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud

si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je jedna potahovaná tableta (600 mg linezolidu) dvakrát denně (jedna

tableta po 12 hodinách).

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, užijte přípravek ZOXILID po absolvování dialýzy.

Léčba obvykle trvá 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost přípravku ZOXILID

nebyla pro dobu podávání delší než 28 dnů stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během užívání přípravku ZOXILID má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy ke sledování

krevního obrazu.

Pokud budete užívat přípravek ZOXILID déle než 28 dní, lékař Vám bude pravidelně kontrolovat zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek ZOXILID se běžně nepoužívá k léčbě u dětí a dospívajících (do 18 let).

Jestliže jste užil(a) více přípravku ZOXILID, než jste měl(a)

Informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

ZOXILID

Vezměte si zapomenutou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte za 12 hodin poté

a pokračujte v užívání každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) používat

ZOXILID

Nepřestávejte užívat přípravek ZOXILID dokud, Vám to lékař neřekne. Pokud přestanete užívat

přípravek a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní

sestru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Okamžitě

kontaktujte

svého

lékaře

,

lékárníka

nebo

zdravotní

sestru

pokud

během

léčby

přípravkem ZOXILID zaznamenáte tyto nežádoucí účinky:

kožní reakce jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže, vyrážka, svědění nebo otoky,

hlavně v oblasti obličeje a krku. Ty mohou být reakcí z přecitlivělosti na ZOXILID a může být

nezbytné ukončit užívání přípravku.

problémy se zrakem jako je rozmazané vidění, problémy s barevným viděním, obtíže se

zaostřením detailů nebo cítíte omezení zorného pole

závažný průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (s antibiotiky spojený zánět tlustého střeva včetně

pseudomembranózní kolitidy), který se může ve vzácných případech rozvinout do život

ohrožujících komplikací

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání

během léčby linezolidem byly hlášeny záchvaty křečí. Sdělte svému lékaři, pokud trpíte stavy

jako neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes, záchvaty křečí, nekoordinovanost,

pokud současně užíváte antidepresiva, známé jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů, kteří užívali linezolid déle než 28 dnů, byly hlášeny případy necitlivosti, mravenčení nebo

rozmazaného vidění. Pokud zaznamenáte obtíže se zrakem, neodkladně informujte lékaře.

Další nežádoucí

účinky přípravku

ZOXILID mohou zahrnovat:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

)

mykotické (houbové) infekce, zvláště poševní nebo ústní kvasinková infekce (moučnivka)

bolesti hlavy

kovová chuť v ústech

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater nebo

hladinu cukru v krvi

nevysvětlené krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu krevních

destiček, což může ovlivnit srážlivost krve nebo vést k chudokrevnosti

poruchy spánku

zvýšený krevní tlak

anémie (nízký počet červených krvinek)

změna počtu bílých krvinek, což může ovlivnit schopnost organismu čelit infekcím

vyrážka

svědění

závrať

lokalizovaná nebo celková bolest břicha

zácpa

porucha trávení

lokalizovaná bolest

horečka

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

)

zánět pochvy nebo zevních pohlavních orgánů u žen

pocity mravenčení nebo necitlivost

rozmazané vidění

ušní šelest (tinitus)

zánět žil (jen nitrožilní podání)

sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolavý nebo jinak zabarvený jazyk

častější nucení na močení

zimnice

pocit únavy nebo žízně

zánět slinivky břišní

zvýšené pocení

změny hladin bílkovin, solí nebo enzymů v krvi, které jsou ukazatelem funkce ledvin či jater

křeče

nízká hladina sodíku v krvi selhání ledvin

snížení počtu krevních destiček

nadýmání

přechodná porucha krevního zásobení mozku vyvolávající krátkodobé příznaky, jako jsou

porucha zraku, slabost dolních a horních končetin, setřelá artikulace nebo ztráta vědomí

zánět kůže

zvýšení hladiny kreatininu

bolest břicha

změna srdeční frekvence (např. zvýšená frekvence srdečního rytmu)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů

)

omezení zorného pole

povrchové zbarvení zubů odstranitelné profesionálním vyčištěním zubů (ručním odstraněním

zubního kamene)

Byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky (Není známo: frekvenci nelze z dostupných

údajů určit):

serotoninový syndrom (příznaky zahrnující zvýšenou srdeční frekvenci, zmatenost, nadměrné

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku, zimnici)

laktátová acidóza (příznaky zahrnující opakující se pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání)

závažné postižení kůže

sideroblastická

anemie

(typ

chudokrevnosti

způsobený

přítomností

nezralých

červených

krvinek)

vypadávání vlasů

změny barevného vidění nebo obtíže se zaostřením detailů

snížení počtu krevních buněk

slabost a/nebo změny smyslového vnímání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak ZOXILID

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co ZOXILID obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Dalšími složkami jsou: jádro tablety - mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, hyprolosa,

sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát; potahová vrstva tablety – hypromelosa,

makrogol, oxid titaničitý (E 171)

Jak ZOXILID

vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta je bílá, oválná, bikonvexní, z obou stran hladká potahovaná tableta o rozměrech

18 x 9 mm.

Balení obsahuje neprůhledné PVC/PVDC-Al blistry o velikosti balení 10, 14, 20, 24, 30, 50, 60 a 100

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr s místem výroby: Factory

AZ: 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, Limassol, 4101,

Kypr

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Švédsko, Chorvatsko, Česká republika, Rumunsko: ZOXILID

Bulharsko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Malta, Slovenská republika, Španělsko: APEL

Litva: DISENIL

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

12. 12. 2018

اقرأ الوثيقة كاملة

1/16

Sp. zn. sukls269812/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ZOXILID 600 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílá, oválná, bikonvexní, z obou stran hladká potahovaná tableta o rozměrech 18 x 9 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Nozokomiální pneumonie

Komunitní pneumonie

ZOXILID

indikován

léčbě

komunitní

nozokomiální

pneumonie,

které

jsou

vyvolané

grampozitivními bakteriemi se známou nebo předpokládanou citlivostí na přípravek. Při určování

vhodnosti

léčby

přípravkem

nutné

zvážit

výsledky

mikrobiologických

testů

nebo

informace

o prevalenci rezistence k antibakteriálním látkám u grampozitivních bakterií (příslušné organizmy viz

bod 5.1)

Linezolid nepůsobí proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny. Pokud jsou prokázány nebo

očekávány gramnegativní patogeny, musí být současně zahájena specifická léčba proti gramnegativním

organismům.

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání (viz bod 4.4)

ZOXILID je indikován k léčbě komplikovanýché infekcí kůže a měkkých tkání

pouze

, bylo-li

mikrobiologickými testy prokázáno, že infekce je způsobena grampozitivními bakteriemi s citlivostí na

přípravek.

Linezolid nepůsobí proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny. Linezolid má být podán

pacientům s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání se známou nebo možnou souběžnou

infekcí gramnegativními organismy pouze, pokud není dostupná alternativní volba léčby (viz 4.4). Za

těchto okolností

musí

být souběžně zahájena léčba proti gramnegativním organismům.

Léčba linezolidem má být zahájena pouze v nemocnici a po konzultaci s příslušným odborníkem, jako

je mikrobiolog nebo specialista v oboru infektologie.

Při použití přípravku je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních

léčivých látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu lze zahájit infuzí nebo potahovanými tabletami.

2/16

Pacienti,

jejichž

léčba

byla

zahájena

parenterální

formou,

mohou

být

převedeni

některou

z perorálních forem, jakmile je to klinicky indikováno. V takových případech není nutná žádná úprava

dávkování, protože perorálně podaný linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost.

Doporučené dávkování a trvání léčby u dospělých

Trvání léčby závisí na patogenu, místě infekce a její závažnosti a na klinické odpovědi pacienta na léčbu.

Následující doporučení odpovídají době trvání léčby použité v klinických studiích. U některých typů

infekcí mohou být vhodné kratší léčebné režimy, ty však nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Maximální doba léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro dobu podávání delší než 28 dnů

nebyla dosud stanovena (viz bod 4.4).

U infekcí spojených se souběžnou bakteriemií není nutné žádné zvýšení doporučené dávky nebo

prodloužení doby trvání léčby.

Doporučená dávka je následující:

Infekce

Dávkování

Trvání léčby

Nozokomiální pneumonie

Komunitní pneumonie

600 mg dvakrát denně

10–14 dní

Komplikovaná infekce kůže a měkkých tkání

600 mg dvakrát denně

Pediatrická populace

Pro stanovení dávkování linezolidu u dětí a dospívajících (ve věku <18 let) nejsou k dispozici dostatečná

data o bezpečnosti a účinnosti (viz body 4.8, 5.1. a 5.2). Dokud nebudou k dispozici další data,

nedoporučuje se podávání linezolidu v této věkové skupině.

Starší pacienti

Není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce ledvin

Není nutná žádná úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2).

Těžká porucha funkce ledvin (tzn. CL

CR

<30 ml/min):

Není nutná žádná úprava dávkování. Vzhledem k neznámému klinickému významu vyšších expozic (až

desetinásobek) dvěma primárním metabolitům linezolidu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

má být linezolid používán u těchto pacientů se zvláštní opatrností a pouze za předpokladu, že

předpokládaný přínos převýší možné riziko.

Protože se přibližně 30 % podané dávky linezolidu odstraní během 3 hodin hemodialýzy, má být

linezolid podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární metabolity linezolidu jsou do jisté

míry hemodialýzou odstraňovány, ale jejich koncentrace po dialýze je stále ještě zřetelně vyšší než jejich

koncentrace u pacientů s normální funkcí ledvin nebo lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin.

Proto má být linezolid používán u dialyzovaných pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se zvláštní

opatrností a pouze za předpokladu, že předpokládaný přínos převýší možné riziko.

V současnosti nejsou žádné zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří se podrobují kontinuální

ambulantní

peritoneální

dialýze

(CAPD)

nebo

alternativní

léčbě

renálního

selhání

(jiné

než

hemodialýza).

Porucha funkce jater

Není nutná žádná úprava dávkování. Klinická data jsou však omezená, a proto se použití u těchto

pacientů doporučuje pouze za předpokladu, že předpokládaný přínos převýší možné riziko (viz body 4.4

a 5.2).

3/16

Způsob podání

Doporučená dávka linezolidu má být podána perorálně dvakrát denně.

Cesta podání: perorální

Tablety se užívají nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Linezolid se nesmí podávat pacientům, kteří užívají přípravky inhibující monoaminooxidázu A nebo B

(např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid), ani v období dvou týdnů po užití takových

léčivých přípravků.

Pokud není k dispozici zařízení pro pečlivé sledování pacienta a monitorování krevního tlaku, nesmí se

linezolid podávat pacientům s následujícími klinickými diagnózami nebo při současné medikaci níže

uvedenými přípravky:

Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, feochromocytomem, karcinoidem, tyreotoxikózou,

bipolární depresí, schizoafektivní poruchou, stavy akutní konfuze.

Přípravky: inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (viz bod 4.4.), tricyklická antidepresiva,

agonisté

serotoninových

receptorů

5-HT

(triptany),

přímo

nepřímo

působící

sympatomimetika

(včetně

adrenergních

bronchodilatancií,

pseudoefedrinu

a fenylpropanolaminu), vazopresiva (např. epinefrin, norepinefrin), dopaminergní látky (např.

dopamin, dobutamin), pethidin nebo buspiron.

Data z pokusů na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity mohou přecházet do mateřského

mléka, a proto musí být kojení před zahájením léčby a během ní přerušeno (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

U pacientů léčených linezolidem byla hlášena myelosuprese (včetně anémie, leukopenie, pancytopenie

a trombocytopenie). U případů, kde je výsledek znám, dotčené hematologické parametry vzrostly po

vysazení linezolidu k hodnotám před léčbou. Riziko výskytu těchto účinků zřejmě souvisí s dobou trvání

léčby. U starších pacientů léčených linezolidem může být vyšší riziko rozvoje krevních dyskrazií než u

mladších pacientů. Trombocytopenie se může vyskytnout častěji u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin bez ohledu na to, jestli jsou na dialýze, či nikoli. Proto se doporučuje pečlivé monitorování

krevního obrazu u pacientů, kteří: již mají anémii, granulocytopenii nebo trombocytopenii; užívají

současně léky, které mohou snižovat hladinu hemoglobinu, zhoršovat krevní obraz nebo nepříznivě

ovlivňovat počet či funkci trombocytů; mají těžkou poruchu funkce ledvin; jsou léčeni déle než 10–14

dní. Těmto pacientům má být linezolid podáván pouze tehdy, pokud je možné pečlivé monitorování

hladin hemoglobinu, krevního obrazu a počtu trombocytů.

Pokud se během léčby linezolidem objeví významná myelosuprese, má být léčba přerušena, pokud není

její pokračování považováno za absolutně nezbytné. V takovém případě je nutné zavést intenzivní

monitorování krevního obrazu a adekvátní léčebné postupy.

U pacientů léčených linezolidem se navíc doporučuje provádět kontrolu krevního obrazu (včetně hladiny

hemoglobinu, trombocytů a celkového a diferenciálního počtu leukocytů) týdně, nezávisle na krevním

obrazu při zahájení léčby.

Ve studiích zvláštní povahy (compassionate use - „použití ze soucitu“) byl u pacientů léčených

linezolidem po dobu delší než doporučených 28 dnů hlášen zvýšený výskyt závažné anémie. Těmto

pacientům bylo častěji zapotřebí podat krevní transfuzi. Případy anémie vyžadující krevní transfuzi byly

rovněž hlášeny po uvedení linezolidu na trh. Více případů se objevilo u pacientů léčených linezolidem

déle než 28 dnů.

4/16

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy sideroblastické anémie. Většina pacientů, u nichž byl

znám čas jejího nástupu, byla linezolidem léčena déle než 28 dnů. Většina pacientů se plně či částečně

zotavila po vysazení linezolidu a to bez ohledu na to, jestli byla anémie léčena či nikoli.

Rozdíly

mortalitě

klinickém

hodnocení

pacientů

krevními

infekcemi

vyvolanými

grampozitivními mikroorganismy souvisejícími s katetrem

V otevřené studii u pacientů se závažnými infekcemi spojenými s intravaskulárním katetrem léčených

linezolidem byla patrna zvýšená mortalita ve srovnání s vankomycinem/dikloxacilinem/oxacilinem

[78/363 (21,5%) vs. 58/363 (16,0%)]. Hlavním faktorem ovlivňujícím míru mortality byl výchozí stav

grampozitivní

infekce.

Míra

mortality

byla

obdobná

pacientů

infekcemi

vyvolanými

čistě

grampozitivními organismy (poměr rizik 0,96; 95% interval spolehlivosti: 0,58–1,59), avšak byla

významně vyšší (p=0,0162) v rameni s linezolidem u pacientů s infekcemi vyvolanými jinými patogeny

nebo u pacientů, u nichž nebyl prokázán kauzální infekční patogen, (poměr rizik 2,48; 95% interval

spolehlivosti: 1,38–4,46). Největší rozdíl byl pozorován v průběhu léčby a během 7 dnů následujících

po ukončení podávání hodnoceného léčiva. Během studie byla v rameni s linezolidem prokázána infekce

vyvolaná gramnegativním patogenem u více pacientů a více pacientů zemřelo v důsledku gramnegativní

či polymikrobiální infekce. Z toho důvodu má být linezolid podán pacientům s komplikovanými

infekcemi kůže a měkkých

tkání

se známou nebo možnou

současnou infekcí gramnegativními

organismy pouze, pokud nejsou alternativní volby léčby dostupné (viz bod 4.1). V těchto případech

musí být současně zahájena léčba proti gramnegativním organismům.

Průjem a kolitida související s antibiotiky

Průjem a kolitida související s antibiotiky, včetně pseudomembranózní kolitidy a průjmu vyvolaných

bakterií

Clostridium difficile

, byly hlášeny v souvislosti s téměř všemi antibiotiky včetně linezolidu,

v rozsahu od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Proto je důležité brát tuto diagnózu v úvahu

u pacientů, u nichž se během léčby linezolidem nebo po ní rozvinul závažný průjem. V případě

prokázaného nebo

suspektního průjmu nebo

kolitidy související

s antibiotiky má

být

přerušena

probíhající léčba antibakteriálními léky včetně linezolidu a okamžitě zahájena vhodná léčebná opatření.

Léky inhibující střevní peristaltiku jsou v tomto případě kontraindikovány.

Laktátová acidóza

Při podávání linezolidu byl hlášen výskyt laktátové acidózy. Pacienti, u kterých se během používání

linezolidu rozvinou známky a příznaky metabolické acidózy včetně opakující se nauzey a zvracení,

bolesti břicha, nízké hladiny hydrogenuhličitanu nebo hyperventilace, musí být neprodleně lékařsky

ošetřeni. Pokud se vyskytne laktátová acidóza, je třeba zvážit přínos další léčby linezolidem v porovnání

s možnými riziky.

Mitochondriální dysfunkce

Linezolid inhibuje syntézu mitochondriálního proteinu. V důsledku této inhibice se mohou vyskytnout

nežádoucí příhody, jako jsou laktátová acidóza, anémie nebo neuropatie (optického nervu a periferní).

Tyto příhody bývají častější, je-li léčivý přípravek používán déle než 28 dní.

Serotoninový syndrom

Zaznamenána byla také spontánní hlášení případů serotoninového syndromu při souběžném podáváním

linezolidu

serotonergních

přípravků,

např.

antidepresiv

jako

selektivních

inhibitorů

zpětného

vychytávání serotoninu (SSRI). Proto je souběžné podávání linezolidu a serotonergních přípravků

kontraindikováno (viz bod 4.3) kromě případů, kdy je podávání linezolidu souběžně se serotonergními

přípravky naprosto nezbytné. V takových případech mají být pacienti pečlivě monitorováni, zda se

u nich neprojevují známky a příznaky serotoninového syndromu, jako např. poruchy kognitivních

funkcí, hyperpyrexie, hyperreflexie nebo porucha koordinace. Pokud se takové známky nebo příznaky

vyskytnou, musí lékař zvážit přerušení podávání buď jednoho nebo i obou přípravků. Po vysazení

souběžně podávaného serotonergního přípravku se mohou vyskytnout abstinenční příznaky.

5/16

Periferní neuropatie a neuropatie optického nervu

U pacientů léčených linezolidem byla hlášena periferní neuropatie, stejně jako neuropatie optického

nervu a optická neuritida progredující někdy až ke ztrátě zraku. Tato hlášení zahrnovala především

pacienty léčené po dobu delší, než je maximální doporučená délka trvání léčby 28 dní.

Všichni pacienti mají být poučeni, aby oznámili takové příznaky poruchy zraku, jako jsou změny

zrakové ostrosti, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo defekty zorného pole. V těchto

případech se doporučuje okamžité zhodnocení a je nezbytné vyšetření u oftalmologa. Pokud jakýkoliv

pacient dostává ZOXILID déle než doporučených 28 dní, mají být pravidelně kontrolovány jeho zrakové

funkce.

Pokud se objeví periferní neuropatie nebo neuropatie optického nervu, další podávání přípravku

ZOXILID má být posouzeno s ohledem na potenciální riziko.

Riziko neuropatií může být zvýšeno, pokud je linezolid podáván pacientům, kteří souběžně užívají nebo

v nedávné době užívali antimykobakteriální přípravky k léčbě tuberkulózy.

Křeče

Byly hlášeny případy výskytu křečí u pacientů léčených linezolidem. Ve většině těchto případů byly

hlášeny záchvaty v anamnéze nebo rizikové faktory záchvatu. Pacienti mají být poučení o nutnosti

informovat svého lékaře, pokud prodělali v minulosti záchvaty křečí.

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), nicméně v dávkách

použitých k antibakteriální terapii nevykazuje antidepresivní účinek. K dispozici jsou jen velmi

omezené údaje ze studií lékových interakcí a o bezpečnosti linezolidu v případě podání pacientům

s existujícími stavy a/nebo souběžnou medikací, které by je mohly vystavit riziku plynoucímu z inhibice

MAO. Proto se použití linezolidu za těchto okolností nedoporučuje, pokud není možné pečlivé sledování

a monitorování pacienta (viz body 4.3 a 4.5).

Podávání v kombinaci s potravinami bohatými na tyramin

Pacienti mají být upozorněni, že nemají konzumovat velká množství potravy bohaté na tyramin (viz bod

4.5).

Superinfekce

Účinek linezolidu na normální střevní flóru nebyl v klinických studiích hodnocen.

Používání antibiotik může příležitostně vést k přerůstání necitlivých mikroorganizmů. Například během

klinických studií byla u přibližně 3 % pacientů dostávajících doporučené dávky linezolidu zaznamenána

s lékem související kandidóza. Pokud se během léčby objeví superinfekce, je nutné provést vhodná

opatření.

Zvláštní populace

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se má linezolid používat se zvláštní opatrností a pouze za

předpokladu, že předpokládaný přínos převýší možné riziko (viz body 4.2 a 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se podávání linezolidu doporučuje pouze za předpokladu, že

předpokládaný přínos převýší možné riziko (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha fertility

Linezolid reverzibilně snížil fertilitu a indukoval abnormální morfologii spermií u dospělých potkaních

samců při expozičních hladinách přibližně stejných, jaké jsou očekávány u člověka. Možné účinky

linezolidu na mužský reprodukční systém nejsou známy (viz bod 5.3).

Klinická hodnocení

Bezpečnost a účinnost linezolidu podávaného déle než 28 dní nebyla stanovena.

6/16

Do kontrolovaných klinických studií nebyli zahrnuti pacienti s lézemi diabetické nohy, dekubity nebo

ischemickými lézemi, závažnými popáleninami nebo gangrénou. Zkušenosti s použitím linezolidu

v léčbě těchto stavů jsou proto omezené.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní, neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO). K dispozici je jen velmi

málo údajů ze studií lékových interakcí a málo údajů o bezpečnosti linezolidu v případě podání

pacientům se souběžnou medikací, která by je mohla vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO. Proto

použití

linezolidu

těchto

okolností

nedoporučuje,

pokud

není

možné

pečlivé

sledování

a monitorování pacienta (viz body 4.3 a 4.4).

Potenciální interakce vedoucí ke zvýšení krevního tlaku

U zdravých dobrovolníků s normálním krevním tlakem vyvolával linezolid další zvýšení krevního tlaku

způsobené pseudoefedrinem nebo fenylpropanolamin-hydrochloridem. Souběžné podávání linezolidu

buď s pseudoefedrinem nebo fenylpropanolaminem vedlo k průměrnému zvýšení systolického krevního

tlaku řádově o 30–40 mm Hg, v porovnání se zvýšením o 11–15 mm Hg u samotného linezolidu, 14–

18 mm Hg buď u samotného pseudoefedrinu nebo samotného fenylpropanolaminu a 8–11 mm Hg

u placeba. Obdobné studie u pacientů s hypertenzí nebyly provedeny. K dosažení požadované odezvy

na léky s vazopresivním účinkem (včetně dopaminergních látek) se doporučuje pečlivá titrace dávek,

pokud jsou podávány současně s linezolidem.

Potenciální serotonergní interakce

Možná léková interakce s dextromethorfanem byla hodnocena u zdravých dobrovolníků. Zkoumaným

subjektům byl podán dextromethorfan (dvě dávky 20 mg v odstupu 4 hodin) současně s linezolidem

nebo bez něho. U zdravých dobrovolníků užívajících linezolid a dextromethorfan nebyly pozorovány

žádné

projevy

serotoninového

syndromu

(zmatenost,

delirium,

neklid,

třes,

zrudnutí,

diaforéza

a hyperpyrexie).

Postmarketingové sledování: Byl zaznamenán jeden případ, kdy se při současném užívání linezolidu a

dextromethorfanu projevily u pacienta účinky podobné serotoninovému syndromu, které odezněly při

přerušení podávání obou přípravků.

Během klinického použití linezolidu se serotonergními přípravky včetně antidepresiv, jako jsou

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), byly hlášeny případy serotoninového

syndromu. Přestože je souběžné podávání těchto látek kontraindikováno (viz bod 4.3), je v bodě 4.4

popsáno

zvládání

pacientů,

nichž

souběžná

léčba

linezolidem

serotonergními

přípravky

nevyhnutelná.

Podávání v kombinaci s potravinami bohatými na tyramin

U osob, které dostávaly současně linezolid a méně než 100 mg tyraminu, nebyla pozorována žádná

signifikantní

presorická

odpověď.

naznačuje,

nutné

vyhnout

současné

konzumaci

nadměrného množství potravin a nápojů s vysokým obsahem tyraminu (jako zralé sýry, kvasnicové

extrakty, nedestilované alkoholické nápoje a fermentované produkty ze sójových bobů, jako je sójová

omáčka).

Léčivé přípravky metabolizované cytochromem P450

Linezolid

není

detekovatelné

míře

metabolizován

prostřednictvím

enzymatického

systému

cytochromu P450 (CYP) a neinhibuje žádné klinicky významné lidské CYP izoformy (1A2, 2C9, 2C19,

2D6, 2E1, 3A4). Obdobně linezolid neindukuje izoenzymy P450 u potkanů. Proto se u linezolidu

neočekávají žádné lékové interakce indukované CYP450.

Rifampicin

Účinek rifampicinu na farmakokinetické parametry linezolidu byl hodnocen u šestnácti zdravých

dospělých dobrovolníků mužského pohlaví, kterým bylo podáváno 600 mg linezolidu dvakrát denně po

7/16

dobu 2,5 dne. Část dostávala po dobu 8 dnů ještě 600 mg rifampicinu denně, část rifampicin nedostávala

vůbec. Rifampicin snížil hodnotu C

a AUC u linezolidu v průměru o 21 % [interval spolehlivosti

90%: 15–27], resp. v průměru o 32 % [interval spolehlivosti 90%: 27–37]. Mechanismus této interakce

ani její klinická významnost nejsou známy.

Warfarin

Pokud byl podán pacientům léčeným linezolidem po dosažení rovnovážného stavu warfarin, došlo

k 10% snížení průměrné maximální hodnoty mezinárodního normalizovaného poměru (INR) a 5%

snížení AUC INR. Pro hodnocení klinického významu těchto nálezů nejsou k dispozici dostatečné údaje

o pacientech, kteří dostávali linezolid a warfarin.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání linezolidu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční

toxicitu (viz bod 5.3). Existuje potenciální riziko pro člověka.

Linezolid se nemá v těhotenství užívat, pokud to není nezbytně nutné, tj. pouze tehdy, pokud

předpokládaný přínos převýší možné riziko.

Kojení

Údaje ze studií na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity mohou přecházet do mateřského

mléka. Proto má být kojení před podáním přípravku a během jeho používání přerušeno.

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly, že linezolid způsobil snížení fertility (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti mají být upozorněni na možnost výskytu závratí nebo příznaků zhoršení zraku (viz body 4.4.

a 4.8) během používání linezolidu a mají být poučeni, aby neřídili motorová vozidla ani neobsluhovali

stroje, pokud se kterékoli z těchto příznaků vyskytnou.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže uvedená tabulka poskytuje seznam nežádoucích účinků léčivého přípravku s frekvencí založenou

na údajích (bez ohledu na příčinu) z klinických studií, v nichž více než 2000 dospělých pacientů

dostávalo doporučené dávky linezolidu po dobu až 28 dnů.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly průjem (8,4 %), bolest hlavy (6,5 %), nauzea (6,3 %)

a zvracení (4,0 %).

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky související s léčivým přípravkem, které vedly k přerušení

léčby, byly bolesti hlavy, průjem, nauzea a zvracení. Kvůli výskytu nežádoucích účinků souvisejících

s léčivým přípravkem přibližně 3 % pacientů přerušily léčbu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení linezolidu na trh jsou uvedeny v tabulce s kategorií

frekvence „není známo“, protože skutečnou frekvenci nelze z dostupných údajů stanovit.

Během léčby linezolidem byly s níže uvedenou frekvencí pozorovány a zaznamenány tyto nežádoucí

účinky: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000

až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

8/16

Třída

orgánových

systémů

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně

časté

(≥1/1000

<1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000)

Velmi

vzácné

(<1/100

není

známo

(z dostupných

údajů

nelze

určit)

Infekce

a infestace

kandidóza, orální

kandidóza,

vaginální

kandidóza,

mykotické

infekce

vaginitida

kolitida

související

s léčbou

antibiotiky

včetně

pseudomembranózní

kolitidy*

Poruchy

krve

a lymfatického

systému

anémie*†

leukopenie*,

neutropenie,

trombocytopenie*,

eozinofilie

pancytopenie*

myelosuprese*,

sideroblastická

anémie*

Poruchy

imunitního

systému

anafylaxe

Poruchy

metabolismu

a výživy

hyponatremie

laktátová

acidóza*

Psychiatrické

poruchy

insomnie

Poruchy

nervového

systému

bolest

hlavy,

změny

chuti

(kovová

chuť),

závrať

křeče*, hypestezie,

parestezie

serotoninový

syndrom**,

periferní

neuropatie*

Poruchy oka

rozmazané vidění*

změny

defektu

zorného pole*

neuropatie

optického

nervu*, optická

neuritida*,

ztráta

zraku*,

změny

zrakové

ostrosti*,

změny

barevného

vidění *

Poruchy

ucha

a labyrintu

tinitus

Srdeční poruchy

arytmie

(tachykardie)

Cévní poruchy

hypertenze

tranzitorní

ischemické

ataky,

flebitida,

tromboflebitida

Gastrointestinál

ní poruchy

průjem,

nauzea,

zvracení,

lokalizovaná

nebo

celková

pankretitida,

gastritida,

břišní

distenze,

sucho

v ústech,

glositida,

povrchové

zbarvení

zubů

9/16

Třída

orgánových

systémů

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně

časté

(≥1/1000

<1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000)

Velmi

vzácné

(<1/100

není

známo

(z dostupných

údajů

nelze

určit)

bolest

břicha,

zácpa, dyspepsie

řídká

stolice,

stomatitida,

změna

barvy nebo poruchy

jazyka

Poruchy

jater

a žlučových cest

abnormální

funkční

jaterní

testy,

zvýšené

hodnoty

AST,

nebo

alkalické

fosfatázy

zvýšená

hodnota

celkového

bilirubinu

Poruchy

kůže

a podkožní

tkáně

pruritus, vyrážka

kopřivka,

dermatitida,

diaforéza

bulózní

kožní

onemocnění

popisem

odpovídající

Stevens-

Johnsonovu

syndromu

a toxické

epidermální

nekrolýze,

angioedém,

alopecie

Poruchy

ledvin

a močových cest

zvýšená hodnota

dusíku močoviny

(BUN)

renální

selhání,

zvýšení kreatininu,

polyurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

potíže

oblasti

vulvy a vaginy

Celkové

poruchy

a reakce v místě

aplikace

horečka,

lokalizovaná

bolest

zimnice,

únava,

bolest

místě

vpichu (u injekční

formy),

zvýšená žízeň

Vyšetření

Biochemické

Zvýšení

LDH,

kreatinkinázy,

lipázy,

amylázy

nebo glukózy ne

po hladovění.

Snížení

celkové

bílkoviny,

albuminu, sodíku

nebo vápníku.

Biochemické

Zvýšení

sodíku

nebo vápníku.

Snížení glukózy po

jídle. Zvýšení nebo

snížení chloridu.

Hematologické

Zvýšení

počtu

retikulocytů.

10/16

Třída

orgánových

systémů

Časté (≥1/100 až

<1/10)

Méně

časté

(≥1/1000

<1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000)

Velmi

vzácné

(<1/100

není

známo

(z dostupných

údajů

nelze

určit)

Zvýšení

nebo

snížení

draslíku

nebo

hydrogenuhličita

Hematologické

Zvýšení

počtu

neutrofilů

nebo

eozinofilů.

Pokles

hemoglobinu,

hematokritu

nebo

počtu

erytrocytů.

Zvýšení

nebo

snížení

počtu

trombocytů nebo

leukocytů.

Pokles

počtu

neutrofilů.

* Viz bod 4.4

** Viz body 4.3 a 4.5

† Viz níže

Následující

nežádoucí

účinky

linezolidu byly

vzácných

případech

hodnoceny jako

závažné:

lokalizovaná bolest břicha, tranzitorní ischemické ataky a hypertenze.

† V kontrolovaných klinických studiích, kde byl linezolid podáván až 28 dnů, byla anémie hlášena u 2 %

pacientů. V klinických hodnoceních zvláštní povahy (compassionate use - „použití ze soucitu“)

u pacientů s život ohrožujícími infekcemi a původními komorbiditami se anémie rozvinula u 2,5 %

pacientů (33/1326) při používání linezolidu po dobu méně než 28 dnů, oproti 12,3 % pacientů (53/430)

léčených po dobu delší než 28 dnů. Podíl případů hlášených jako s přípravkem související závažná

anémie a vyžadující transfuzi krve byl 9 % (3/33) u pacientů léčených méně než 28 dní a 15 % (8/53)

u pacientů léčených déle než 28 dnů.

Pediatrická populace

Údaje o bezpečnosti z klinických studií zahrnujících více než 500 pediatrických pacientů (ve věku od

narození do 17 let) nenaznačují, že by se bezpečnostní profil linezolidu pro pediatrické pacienty a pro

dospělé pacienty lišil.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات