VICTORY

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
984484-04

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

VICTORY

984484-04

1 / 10

VICTORY

0.0476 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

18.08.2017

VICTORY

984484-04

2 / 10

GHS

:

:

:

:

:

:

(%)

64-19-7

30 - 60

VICTORY

984484-04

3 / 10

79-21-0

10 - 30

7722-84-1

10 - 30

VICTORY

984484-04

4 / 10

.

-10 °C

50 °C

VICTORY

984484-04

5 / 10

64-19-7

TWA OEL-RL

10 ppm

25 mg/m3

STEL OEL-RL

15 ppm

37 mg/m3

64-19-7

10 ppm

25 mg/m3

BH OEL

STEL

15 ppm

37 mg/m3

BH OEL

64-19-7

TWA (8 Hour)

10 ppm

25 mg/m3

64-19-7

10 ppm

25 mg/m3

ARE OEL

STEL

15 ppm

37 mg/m3

ARE OEL

7722-84-1

TWA OEL-RL

1 ppm

1.5 mg/m3

STEL OEL-RL

2 ppm

3 mg/m3

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

BH OEL

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

ARE OEL

VICTORY

984484-04

6 / 10

100 %

96 °C

> 100 °C

1.114

VICTORY

984484-04

7 / 10

VICTORY

984484-04

8 / 10

2,390 mg/kg :

4 h :

LC50

1.0 mg/l :

2,240 mg/kg :

96 h :

LC50

10.3 mg/l :

48 h :

LC50

4.36 mg/l :

72 h :

EC50

:Skeletonema costatum

1,000 mg/l :

72 h :

VICTORY

984484-04

9 / 10

EC50

0.7 mg/l :

72 h :

EC50

1.38 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

3109

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

VICTORY

984484-04

10 / 10

5.2 (8)

)

(

3109

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

5.2 (8)

)

/

(

3109

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

5.2 (8)

18.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات