Tri-Star Neutralizer

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
1 / 9
:
Tri-Star Neutralizer
:
:
:
:
0.02 % - 0.1 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.08.2017
:
1A
:
GHS
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
: (%)
formic acid
64-18-6
10 - 30
77-92-9
1 - 5
:
:
15
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
3 / 9
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
4 / 9
:
7
8
:
:
:
-
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
formic acid
64-18-6
TWA OEL-RL
5 ppm
9 mg/m3
formic acid
64-18-6
TWA
5 ppm
9.4 mg/m3
BH OEL
STEL
10 ppm
19 mg/m3
BH OEL
formic acid
64-18-6
TWA (8 Hour)
5 ppm
9 mg/m3
formic acid
64-18-6
TWA
5 ppm
9.4 mg/m3
ARE OEL
STEL
10 ppm
19 mg/m3
ARE OEL
:
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
0.7 - 1.0
100 %
5.5 - 7.5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.036 - 1.056
:
:
-
:
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
6 / 9
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
7 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
11,700 mg/kg :
:
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
8 / 9
:
:
:
:
formic acid
96 h :
LC50
> 100 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
TRI-STAR NEUTRALIZER
900242
9 / 9
:
3412
:
FORMIC ACID (II)
:
8
:
II
:
:
)
(
:
3412
:
Formic acid (II)
:
8
:
II
:
)
/
(
:
3412
:
FORMIC ACID (II)
:
8
:
II
:
:
10.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات