TRI-STAR FLEXYLITE

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
905222-02

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

1 / 9

TRI-STAR FLEXYLITE

0.14 % - 0.24 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

17.08.2017

GHS

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

2 / 9

:

:

:

:

:

:

:

(%)

ethylenediamine tetraacetate

64-02-8

10 - 30

alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated

84133-50-6

1 - 5

triethanolamine

102-71-6

1 - 5

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

3 / 9

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

4 / 9

0 °C

50 °C

triethanolamine

102-71-6

5 mg/m3

BH OEL

triethanolamine

102-71-6

5 mg/m3

ARE OEL

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

5 / 9

12.7 - 13.5

100 %

8.7 - 10.0

> 100 °C

1.08 - 1.14

293.320 mm2/s (40 °C)

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

6 / 9

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

7 / 9

> 5,000 mg/kg :

alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated

2,000 mg/kg :

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

8 / 9

ethylenediamine tetraacetate

96 h :

LC50

121 mg/l :

alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated

96 h :

LC50

3.4 mg/l :

triethanolamine

96 h :

LC50

11,800 mg/l :

triethanolamine

48 h :

EC50

609.88 mg/l :

triethanolamine

72 h :

EC50

> 100 mg/l :

TRI-STAR FLEXYLITE

905222-02

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

17.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات