TRI-STAR FLEXYLITE

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
1 / 9
:
TRI-STAR FLEXYLITE
:
:
:
:
0.14 % - 0.24 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
17.08.2017
:
1A
:
GHS
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
ethylenediamine tetraacetate
64-02-8
10 - 30
alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated
84133-50-6
1 - 5
triethanolamine
102-71-6
1 - 5
:
:
15
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
3 / 9
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
4 / 9
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
triethanolamine
102-71-6
TWA
5 mg/m3
BH OEL
triethanolamine
102-71-6
TWA
5 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
12.7 - 13.5
100 %
8.7 - 10.0
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.08 - 1.14
:
:
-
:
:
:
:
293.320 mm2/s (40 °C)
:
:
:
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
6 / 9
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
7 / 9
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
:
:
:
:
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
8 / 9
:
ethylenediamine tetraacetate
96 h :
LC50
:
121 mg/l :
alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated
96 h :
LC50
:
3.4 mg/l :
triethanolamine
96 h :
LC50
11,800 mg/l :
:
triethanolamine
48 h :
EC50
609.88 mg/l :
:
triethanolamine
72 h :
EC50
> 100 mg/l :
:
:
TRI-STAR FLEXYLITE
905222-02
9 / 9
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
17.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات