TAXAT PROFI

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
906045

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الروسية 27-01-2022

اقرأ الوثيقة كاملة

TAXAT PROFI

906045

1 / 8

TAXAT PROFI

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

21.07.2017

GHS

TAXAT PROFI

906045

2 / 8

:

:

(%)

1318-02-1

10 - 30

497-19-8

10 - 30

15630-89-4

10 - 30

68411-30-3

5 - 10

1344-09-8

1 - 5

68951-67-7

1 - 5

68002-97-1

1 - 5

TAXAT PROFI

906045

3 / 8

0 °C

40 °C

1318-02-1

1 mg/m3

ARE OEL

10.5 - 11.1

TAXAT PROFI

906045

4 / 8

0.66 - 0.74

TAXAT PROFI

906045

5 / 8

3,244 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

OECD

4 h :

LC50

50 mg/l :

TAXAT PROFI

906045

6 / 8

96 h :

LC50

1,800 mg/l :

96 h :

LC50

300 mg/l :

96 h :

LC50

1.67 mg/l :

96 h :

LC50

260 mg/l :

48 h :

EC50

213.5 mg/l :

48 h :

EC50

4.9 mg/l :

48 h :

LC50

2.4 mg/l :

48 h :

EC50

1,700 mg/l :

48 h :

LC50

5.33 mg/l :

TAXAT PROFI

906045

7 / 8

48 h :

EC50

> 0.1 mg/l :

96 h :

EC50

29 mg/l :

72 h :

EC50

207 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

TAXAT PROFI

906045

8 / 8

)

(

)

IMDG/

(

21.07.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات