STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
910988-01

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

910988-01

1 / 6

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

09.08.2017

GHS

:

:

:

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

910988-01

2 / 6

(%)

Proprietary Polymer

1 - 5

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

910988-01

3 / 6

-5 °C

50 °C

100 %

100 °C

1.006

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

910988-01

4 / 6

> 5,000 mg/kg :

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

910988-01

5 / 6

4 h :

113.64 mg/l :

Proprietary Polymer

48 h :

EC50

120 mg/l :

STONEMEDIC CGI CERAMIC GROUT IMPREGNATOR

910988-01

6 / 6

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

09.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات