STAIN BLASTER RUST REMOVER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
915389-03

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإندونيسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

1 / 7

STAIN BLASTER RUST REMOVER

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

09.08.2017

GHS

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

2 / 7

:

:

:

:

(%)

ethanedioic acid, dihydrate

6153-56-6

5 - 10

2799-19-1

1 - 5

15

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

3 / 7

0 °C

50 °C

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

TWA OEL-RL

1 mg/m3

STEL OEL-RL

2 mg/m3

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

1 mg/m3

BH OEL

STEL

2 mg/m3

BH OEL

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

TWA (8 Hour)

1 mg/m3

ethanedioic acid,

6153-56-6

1 mg/m3

ARE OEL

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

4 / 7

dihydrate

STEL

2 mg/m3

ARE OEL

100 %

1.035

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

5 / 7

4,161 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

6 / 7

ethanedioic acid, dihydrate

48 h :

EC50

137 mg/l :

STAIN BLASTER RUST REMOVER

915389-03

7 / 7

(ADR/ADN/RID)

3265

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

)

(

3265

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

)

/

(

3265

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(Oxalic acid)

09.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات