STAIN BLASTER RUST REMOVER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
1 / 7
:
STAIN BLASTER RUST REMOVER
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
09.08.2017
:
1A
:
GHS
:
:
:
STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
2 / 7
:
:
:
:
:
:
: (%)
ethanedioic acid, dihydrate
6153-56-6
5 - 10
2799-19-1
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
3 / 7
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA OEL-RL
1 mg/m3
STEL OEL-RL
2 mg/m3
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA
1 mg/m3
BH OEL
STEL
2 mg/m3
BH OEL
ethanedioic acid,
dihydrate
6153-56-6
TWA (8 Hour)
1 mg/m3
ethanedioic acid,
6153-56-6
TWA
1 mg/m3
ARE OEL
STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
4 / 7
dihydrate
STEL
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.0
100 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.035
:
:
-
:
:
:
:
:
:
STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
5 / 7
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4,161 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
6 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ethanedioic acid, dihydrate
48 h :
EC50
:
137 mg/l :
:
STAIN BLASTER RUST REMOVER
915389-03
7 / 7
: (ADR/ADN/RID)
:
3265
:
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
:
8
:
III
:
:
)
(
:
3265
:
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
:
8
:
III
:
)
/
(
:
3265
:
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(Oxalic acid)
:
8
:
III
:
:
09.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات