STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
1 / 8
:
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
21.08.2017
:
:
GHS
:
:
:
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
2 / 8
:
:
:
:
:
: (%)
distillates (petroleum), hydrotreated light
64742-47-8
10 - 30
Propylene glycol
57-55-6
10 - 30
alcohols, c12-16, ethoxylated
68551-12-2
10 - 30
Linear Alkylbenzenesulphonates
27177-77-1
5 - 10
fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
68132-46-7
5 - 10
fatty acids, coco, compds. with triethanolamine
61790-64-5
5 - 10
triethanolamine
102-71-6
5 - 10
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-
hydroxy-
160875-66-1
1 - 5
Linear Alkylbenzenesulphonates
27323-41-7
1 - 5
d-Limonene
5989-27-5
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
3 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
distillates (petroleum),
hydrotreated light
64742-47-8
TWA
200 mg/m3
ARE OEL
TWA
)
(
0.2 mg/m3
ARE OEL
Propylene glycol
57-55-6
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
150 ppm
470 mg/m3
triethanolamine
102-71-6
TWA
5 mg/m3
BH OEL
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
4 / 8
triethanolamine
102-71-6
TWA
5 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.5 - 8.5
100 %
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.95 - 1.05
:
:
-
:
:
:
:
132 mm2/s (40 °C)
:
:
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
5 / 8
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4,293 mg/kg :
:
:
:
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Propylene glycol
4 h :
LC50
:
158.5 mg/l :
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
d-Limonene
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
96 h :
LC50
5.7 mg/l :
:
:
:
distillates (petroleum), hydrotreated light
48 h :
EC50
> 1,000 mg/l :
Propylene glycol
48 h :
EC50
STAIN BLASTER MULTI-PURPOSE
915494-01
7 / 8
18,340 mg/l :
triethanolamine
48 h :
EC50
609.88 mg/l :
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-
48 h :
:
1 mg/l :
:
distillates (petroleum), hydrotreated lig
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات