SPRAY CLEANER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
942664

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

SPRAY CLEANER

942664

1 / 7

SPRAY CLEANER

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

07.08.2017

GHS

:

:

:

SPRAY CLEANER

942664

2 / 7

(%)

GLYCOLS -Glycolethers

1569-01-3

1 - 5

Aliphatic hydrocarbons

106-97-8

1 - 5

propane

74-98-6

1 - 5

SPRAY CLEANER

942664

3 / 7

5 °C

45 °C

Aliphatic hydrocarbons

106-97-8

TWA OEL-RL

600 ppm

1,430 mg/m3

STEL OEL-RL

750 ppm

1,780 mg/m3

Aliphatic hydrocarbons

106-97-8

800 ppm

1,900 mg/m3

BH OEL

Aliphatic hydrocarbons

106-97-8

800 ppm

ARE OEL

800 ppm

ARE OEL

propane

74-98-6

800 ppm

ARE OEL

10.0 - 11.4

100 %

-104 °C

SPRAY CLEANER

942664

4 / 7

0.977 - 0.98

1.74 kJ/g

SPRAY CLEANER

942664

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

GLYCOLS -Glycolethers

4 h :

LC50

10.21 mg/l :

Aliphatic hydrocarbons

4 h :

LC50

280000 ppm :

SPRAY CLEANER

942664

6 / 7

GLYCOLS -Glycolethers

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

Aliphatic hydrocarbons

96 h :

LC50

22.03 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

1950

)

(

SPRAY CLEANER

942664

7 / 7

1950

)

/

(

1950

07.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات