SANITIZING WASH N WALK

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
914231

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإندونيسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

SANITIZING WASH N WALK

914231

1 / 10

SANITIZING WASH N WALK

1.56 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

09.08.2017

SANITIZING WASH N WALK

914231

2 / 10

GHS

:

:

:

:

:

:

SANITIZING WASH N WALK

914231

3 / 10

(%)

Propylene glycol

57-55-6

5 - 10

10043-35-3

1 - 5

68131-39-5

1 - 5

N,N-Bis(3-aminopropyl)laurylamine

2372-82-9

1 - 5

boric acid (h3bo3), compd. with 2-aminoethanol

(1:1)

68586-07-2

1 - 5

Alkylpolyglycosides

110615-47-9

1 - 5

SANITIZING WASH N WALK

914231

4 / 10

0 °C

40 °C

SANITIZING WASH N WALK

914231

5 / 10

Propylene glycol

57-55-6

TWA OEL-RL

10 mg/m3

TWA OEL-RL

150 ppm

470 mg/m3

10043-35-3

2 ppm

6 mg/m3

ARE OEL

SANITIZING WASH N WALK

914231

6 / 10

7.0 - 9.0

100 %

6.0 - 9.0

> 100 °C

1.02 - 1.05

SANITIZING WASH N WALK

914231

7 / 10

> 5,000 mg/kg :

4 h :

LC50

> 1 mg/l :

> 1,000 mg/kg :

SANITIZING WASH N WALK

914231

8 / 10

Propylene glycol

96 h :

LC50

> 10,000 mg/l :

96 h :

LC50

1.4 mg/l :

boric acid (h3bo3), compd. with 2-aminoethanol (1:1)

96 h :

LC50

74 mg/l :

Alkylpolyglycosides

96 h :

LC50

5 mg/l :

SANITIZING WASH N WALK

914231

9 / 10

Propylene glycol

48 h :

EC50

18,340 mg/l :

Propylene glycol

96 h :

EC50

19,000 mg/l :

N,N-Bis(3-aminopropyl)laurylamine

72 h :

EC50

0.014 mg/l :

SANITIZING WASH N WALK

914231

10 / 10

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

09.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات