SANITIZING WASH N WALK

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                SANITIZING WASH N WALK
914231
1 / 10
:
SANITIZING WASH N WALK
:
:
:
:
1.56 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
09.08.2017
)
(
:
)
(
:
:
:
)
(
:
)
(
:
:
2B
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
2 / 10
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
SANITIZING WASH N WALK
914231
3 / 10
: (%)
Propylene glycol
57-55-6
5 - 10
10043-35-3
1 - 5
-
68131-39-5
1 - 5
N,N-Bis(3-aminopropyl)laurylamine
2372-82-9
1 - 5
boric acid (h3bo3), compd. with 2-aminoethanol
(1:1)
68586-07-2
1 - 5
Alkylpolyglycosides
110615-47-9
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
4 / 10
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
-
:
:
0 °C
40 °C
:
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
5 / 10
Propylene glycol
57-55-6
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
150 ppm
470 mg/m3
10043-35-3
TWA
)
(
2 ppm
6 mg/m3
)
(
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
6 / 10
:
:
7.0 - 9.0
100 %
6.0 - 9.0
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.02 - 1.05
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
7 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
4 h :
LC50
> 1 mg/l :
:
:
> 1,000 mg/kg :
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
8 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Propylene glycol
96 h :
LC50
> 10,000 mg/l :
-
96 h :
LC50
:
1.4 mg/l :
boric acid (h3bo3), compd. with 2-aminoethanol (1:1)
96 h :
LC50
74 mg/l :
Alkylpolyglycosides
96 h :
LC50
:
5 mg/l :
SANITIZING WASH N WALK
914231
9 / 10
:
Propylene glycol
48 h :
EC50
18,340 mg/l :
:
Propylene glycol
96 h :
EC50
19,000 mg/l :
N,N-Bis(3-aminopropyl)laurylamine
72 h :
EC50
0.014 mg/l :
:
:
:
:
SANITIZING WASH N WALK
914231
10 / 10 (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
09.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البرتغالية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات