REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
975573-03
1 / 6
:
REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
14.08.2017
GHS
:
:
:
:
:
REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
975573-03
2 / 6
: (%)
starch
9005-25-8
5 - 10
aluminium oxide
1344-28-1
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
8
REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
975573-03
3 / 6
:
:
-5 °C
50 °C
starch
9005-25-8
TWA OEL-RL
)
(
5 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
starch
9005-25-8
TWA
10 mg/m3
BH OEL
starch
9005-25-8
TWA
10 mg/m3
ARE OEL
aluminium oxide
1344-28-1
TWA OEL-RL
)
(
5 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
aluminium oxide
1344-28-1
TWA
10 mg/m3
BH OEL
aluminium oxide
1344-28-1
TWA
)
(
1 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.0
1 %
:
:
:
:
REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
975573-03
4 / 6
:
:
:
:
:
:
:
1.0
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
975573-03
5 / 6
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER
975573-03
6 / 6
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
14.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج