REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
975573-03

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الهندية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

975573-03

1 / 6

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

14.08.2017

GHS

:

:

:

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

975573-03

2 / 6

(%)

starch

9005-25-8

5 - 10

aluminium oxide

1344-28-1

1 - 5

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

975573-03

3 / 6

-5 °C

50 °C

starch

9005-25-8

TWA OEL-RL

5 mg/m3

TWA OEL-RL

10 mg/m3

starch

9005-25-8

10 mg/m3

BH OEL

starch

9005-25-8

10 mg/m3

ARE OEL

aluminium oxide

1344-28-1

TWA OEL-RL

5 mg/m3

TWA OEL-RL

10 mg/m3

aluminium oxide

1344-28-1

10 mg/m3

BH OEL

aluminium oxide

1344-28-1

1 mg/m3

ARE OEL

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

975573-03

4 / 6

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

975573-03

5 / 6

> 5,000 mg/kg :

REVITALIZE RUG AND ROOM DEODORIZER

975573-03

6 / 6

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

14.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات