Pro shine special

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                PRO SHINE SPECIAL
900315
1 / 7
:
Pro shine special
:
:
Furniture Polish
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
13.07.2017
:
2B
GHS
:
:
:
:
:
PRO SHINE SPECIAL
900315
2 / 7
:
: (%)
8042-47-5
10 - 30
–
157627-86-6
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
PRO SHINE SPECIAL
900315
3 / 7
:
:
:
0 °C
30 °C
8042-47-5
TWA
)
(
0.2 mg/m3
ARE OEL
TWA
)
(
5 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.5 - 8.5
100 %
:
:
:
:
:
:
:
PRO SHINE SPECIAL
900315
4 / 7
:
:
:
:
0.95 - 1.0
:
:
-
:
:
:
:
300.000 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PRO SHINE SPECIAL
900315
5 / 7
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
–
48 h :
EC50
:
PRO SHINE SPECIAL
900315
6 / 7
0.317 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
PRO SHINE SPECIAL
900315
7 / 7
:
13.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الروسية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الصربية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات