PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
910967-01

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

1 / 7

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

17.08.2017

GHS

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

2 / 7

:

:

:

:

(%)

Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate

18972-56-0

10 - 30

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

3 / 7

0 °C

40 °C

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

4 / 7

2.0 - 5.0

100 %

100 °C

1.01 - 1.21

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

5 / 7

1,371 mg/kg :

4 h :

18 mg/l :

> 5,000 mg/kg :

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

6 / 7

Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate

96 h :

LC50

112.5 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

2922

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

(Fluorosilicates)

8 (6.1)

PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

910967-01

7 / 7

)

(

2922

Corrosive liquid, toxic, n.o.s.

(Fluorosilicates)

8 (6.1)

)

/

(

2922

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

(Fluorosilicates)

8 (6.1)

17.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات