PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
1 / 7
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
17.08.2017
)
(
:
:
1A
:
GHS
:
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
2 / 7
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
18972-56-0
10 - 30
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
3 / 7
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
40 °C
:
:
:
:
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
4 / 7
:
:
:
:
:
2.0 - 5.0
100 %
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.01 - 1.21
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1,371 mg/kg :
:
4 h :
18 mg/l :
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
6 / 7
:
:
:
:
:
:
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
96 h :
LC50
112.5 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
2922
:
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(Fluorosilicates)
:
8 (6.1)
:
III
:
:
PINNACLE MARBLE & TERRAZZO CRYSTALLIZER
910967-01
7 / 7
)
(
:
2922
:
Corrosive liquid, toxic, n.o.s.
(Fluorosilicates)
:
8 (6.1)
:
III
:
)
/
(
:
2922
:
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(Fluorosilicates)
:
8 (6.1)
:
III
:
:
17.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج