PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
904005-03

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

1 / 7

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

17.08.2017

GHS

:

:

:

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

2 / 7

(%)

aluminium oxide

1344-28-1

30 - 60

tin (iv) oxide

18282-10-5

10 - 30

9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-

aminoethanol (1:1)

2272-11-9

1 - 5

Secondary Alkanesulphonates

68188-18-1

1 - 5

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

3 / 7

10 °C

45 °C

aluminium oxide

1344-28-1

TWA OEL-RL

5 mg/m3

TWA OEL-RL

10 mg/m3

aluminium oxide

1344-28-1

10 mg/m3

BH OEL

aluminium oxide

1344-28-1

1 mg/m3

ARE OEL

tin (iv) oxide

18282-10-5

TWA OEL-RL

2 mg/m3

STEL OEL-RL

4 mg/m3

tin (iv) oxide

18282-10-5

2 mg/m3

BH OEL

tin (iv) oxide

18282-10-5

TWA (8 Hour)

2 mg/m3

tin (iv) oxide

18282-10-5

2 mg/m3

ARE OEL

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

4 / 7

8.5 - 10.5

100 %

1.51 - 1.942

2611.878 mm2/s (40 °C)

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)

2,000 mg/kg :

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

6 / 7

tin (iv) oxide

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)

96 h :

LC50

7.44 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

)

PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

904005-03

7 / 7

(

)

IMDG/

(

17.08.2017

Regulatory Affairs

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات