PINNACLE GRANITE POLISH CREAM

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
1 / 7
:
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
17.08.2017
GHS
:
:
:
:
:
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
2 / 7
: (%)
aluminium oxide
1344-28-1
30 - 60
tin (iv) oxide
18282-10-5
10 - 30
9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-
aminoethanol (1:1)
2272-11-9
1 - 5
Secondary Alkanesulphonates
68188-18-1
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
3 / 7
:
:
:
10 °C
45 °C
aluminium oxide
1344-28-1
TWA OEL-RL
)
(
5 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
aluminium oxide
1344-28-1
TWA
10 mg/m3
BH OEL
aluminium oxide
1344-28-1
TWA
)
(
1 mg/m3
ARE OEL
tin (iv) oxide
18282-10-5
TWA OEL-RL
2 mg/m3
)
(
STEL OEL-RL
4 mg/m3
)
(
tin (iv) oxide
18282-10-5
TWA
2 mg/m3
)
(
BH OEL
tin (iv) oxide
18282-10-5
TWA (8 Hour)
2 mg/m3
)
(
tin (iv) oxide
18282-10-5
TWA
2 mg/m3
)
(
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
4 / 7
:
:
8.5 - 10.5
100 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.51 - 1.942
:
:
-
:
:
:
:
2611.878 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
:
2,000 mg/kg :
:
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
6 / 7
:
:
:
:
tin (iv) oxide
96 h :
LC50
> 100 mg/l :
9-octadecenoic acid (z)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
96 h :
LC50
:
7.44 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
PINNACLE GRANITE POLISH CREAM
904005-03
7 / 7
(
)
IMDG/
(
:
17.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات