OXALIC ACID

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
975383

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

OXALIC ACID

975383

1 / 7

OXALIC ACID

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

14.07.2017

GHS

OXALIC ACID

975383

2 / 7

:

:

:

:

(%)

ethanedioic acid, dihydrate

6153-56-6

60 - 100

15

OXALIC ACID

975383

3 / 7

0 °C

50 °C

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

TWA OEL-RL

1 mg/m3

STEL OEL-RL

2 mg/m3

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

1 mg/m3

BH OEL

STEL

2 mg/m3

BH OEL

ethanedioic acid,

dihydrate

6153-56-6

TWA (8 Hour)

1 mg/m3

ethanedioic acid,

6153-56-6

1 mg/m3

ARE OEL

OXALIC ACID

975383

4 / 7

dihydrate

STEL

2 mg/m3

ARE OEL

1.1 - 2.1

> 100 °C

0.88 - 0.92

OXALIC ACID

975383

5 / 7

378.79 mg/kg :

1,516 mg/kg :

OXALIC ACID

975383

6 / 7

ethanedioic acid, dihydrate

48 h :

EC50

137 mg/l :

OXALIC ACID

975383

7 / 7

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

14.07.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات