OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
1 / 9
:
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
:
:
:
:
0.0 % - 9.375 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
28.08.2017
:
2A
GHS
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
alcohols, c12-16, ethoxylated
68551-12-2
10 - 30
Fragrance
1 - 5
1300-72-7
1 - 5
:
:
:
:
:
8
:
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
3 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
4 / 9
:
:
:
5 °C
40 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6.0 - 9.0
100 %
5.5 - 8.0
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.0 - 1.015
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
7 / 9
:
:
:
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
LC50
1.5 mg/l :
:
96 h :
EC50
230 mg/l :
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
8 / 9
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
28.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
OASIS MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913348
9 / 9
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج