OASIS COMPAC FURNITURE POLISH

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
1 / 8
:
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
:
:
Furniture Polish
:
:
0.0 % - 16.67 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
22.08.2017
:
2B
:
GHS
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
2 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-
hydroxy-
160875-66-1
1 - 5
solvents / additives
0.1 - 1
:
:
15
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
3 / 8
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
4 / 8
:
:
:
:
:
10 °C
50 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
5 / 8
:
:
:
:
7.0
100 %
6.5 - 7.5
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.99 - 1.0
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
7 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-
48 h :
:
1 mg/l :
OASIS COMPAC FURNITURE POLISH
917001-02
8 / 8
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
22.08.2017
:
1.1
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهندية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات