MAXX FLOOR FINISH REMOVER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
1 / 10
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
:
:
:
:
0.0 % - 12.5 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.08.2017
)
(
:
:
1A
:
:
)
(
:
1A
:
GHS
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
2 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
3 / 10
: (%)
100-51-6
10 - 30
monoethanolamine
141-43-5
10 - 30
2-hexyloxyethanol
112-25-4
10 - 30
oleic acid
112-80-1
5 - 10
Propylene glycol
57-55-6
1 - 5
potassium hydroxide
1310-58-3
1 - 5 (%)
100-51-6
1 - 5
monoethanolamine
141-43-5
1 - 5
2-hexyloxyethanol
112-25-4
1 - 5
potassium hydroxide
1310-58-3
0.1 - 1
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
15
:
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
4 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
5 / 10
:
0 °C
50 °C
:
:
monoethanolamine
141-43-5
TWA OEL-RL
3 ppm
8 mg/m3
STEL OEL-RL
6 ppm
15 mg/m3
monoethanolamine
141-43-5
TWA
3 ppm
7.5 mg/m3
BH OEL
STEL
6 ppm
15 mg/m3
BH OEL
monoethanolamine
141-43-5
STEL 15 min
3 ppm
7.6 mg/m3
TWA (8 Hour)
1 ppm
2.5 mg/m3
monoethanolamine
141-43-5
TWA
3 ppm
7.5 mg/m3
ARE OEL
STEL
6 ppm
15 mg/m3
ARE OEL
Propylene glycol
57-55-6
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
150 ppm
470 mg/m3
potassium hydroxide
1310-58-3
CLV
2 mg/m3
BH OEL
potassium hydroxide
1310-58-3
Ceiling limit
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
6 / 10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
14.0
100 %
12.0 - 13.0
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.046
:
:
-
:
:
:
:
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
7 / 10
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
8 / 10
:
:
:
:
:
:
:
1,754 mg/kg :
:
2,050 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
> 120 mg/l :
:
:
:
monoethanolamine
48 h :
MAXX FLOOR FINISH REMOVER
912544-05
9 / 10
EC50
:
65 mg/l :
2-hexyloxyethanol
48 h :
EC50
:
145 mg/l :
Propylene glycol
48 h :
EC50
18,340 mg/l :
:
Propylene glycol
96 h :
EC50
19,000 mg/l :
:
:
:
:
MAXX
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات