MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
913680-07

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

1 / 8

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

94.7% PART A WITH 5.3% PART B

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

10.08.2017

GHS

:

:

:

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

2 / 8

:

:

(%)

triethylamine

121-44-8

0.1 - 1

(%)

Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-,

acetate

88917-22-0

10 - 20

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

3 / 8

10 °C

40 °C

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

4 / 8

7.0 - 8.5

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

5 / 8

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

6 / 8

triethylamine

460 mg/kg :

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

7 / 8

triethylamine

4 h :

7.23 mg/l :

triethylamine

410 mg/kg :

triethylamine

96 h :

EC50

17 mg/l :

MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

913680-07

8 / 8

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

10.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات