MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
1 / 8
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
:
:
:
:
94.7% PART A WITH 5.3% PART B
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.08.2017
:
2B
GHS
:
:
:
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
2 / 8
:
:
:
:
:
:
: (%)
triethylamine
121-44-8
0.1 - 1 (%)
Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-,
acetate
88917-22-0
10 - 20
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
3 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
:
8
:
:
10 °C
40 °C
:
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7.0 - 8.5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
5 / 8
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
6 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
triethylamine
:
460 mg/kg :
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
7 / 8
:
triethylamine
4 h :
:
7.23 mg/l :
:
triethylamine
:
410 mg/kg :
:
:
:
:
:
triethylamine
96 h :
EC50
17 mg/l :
:
:
:
:
MAXX DURABLE FLOOR FINISH - PHAZER
913680-07
8 / 8 (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
10.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج