MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
910682-05

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

1 / 10

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

0.19 % - 0.78 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

16.08.2017

GHS

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

2 / 10

:

:

:

:

:

:

:

(%)

monoethanolamine

141-43-5

10 - 30

1300-72-7

1 - 5

sodium metasilicate

6834-92-0

1 - 5

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-

hydroxy-

160875-66-1

1 - 5

ethylenediamine tetraacetate

64-02-8

1 - 5

Fragrance

0.1 - 1

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

3 / 10

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

4 / 10

10 °C

45 °C

monoethanolamine

141-43-5

TWA OEL-RL

3 ppm

8 mg/m3

STEL OEL-RL

6 ppm

15 mg/m3

monoethanolamine

141-43-5

3 ppm

7.5 mg/m3

BH OEL

STEL

6 ppm

15 mg/m3

BH OEL

monoethanolamine

141-43-5

STEL 15 min

3 ppm

7.6 mg/m3

TWA (8 Hour)

1 ppm

2.5 mg/m3

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

5 / 10

monoethanolamine

141-43-5

3 ppm

7.5 mg/m3

ARE OEL

STEL

6 ppm

15 mg/m3

ARE OEL

12.5 - 14.0

100 %

10.0 - 13.0

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

6 / 10

1.073

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

7 / 10

4,470 mg/kg :

4 h :

9.98 mg/l :

> 5,000 mg/kg :

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

8 / 10

sodium metasilicate

96 h :

LC50

210 mg/l :

ethylenediamine tetraacetate

96 h :

LC50

121 mg/l :

monoethanolamine

48 h :

EC50

65 mg/l :

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

48 h :

1 mg/l :

96 h :

EC50

230 mg/l :

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

9 / 10

(ADR/ADN/RID)

2491

ETHANOLAMINE, SOLUTION

)

(

2491

Ethanolamine solution

)

/

(

2491

ETHANOLAMINE SOLUTION

16.08.2017

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

910682-05

10 / 10

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات