LIQUID HAND SOAP

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                LIQUID HAND SOAP
924698-05
1 / 7
:
LIQUID HAND SOAP
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
10.08.2017
:
2B
GHS
:
:
:
:
:
LIQUID HAND SOAP
924698-05
2 / 7
:
: (%)
Sodium poly(oxyethylene) dodecyl ether sulfate
68585-34-2
1 - 5
sodium chloride
7647-14-5
1 - 5
56-81-5
1 - 5
Alkylamidopropylbetaines
61789-40-0
1 - 5
sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium
salts
68585-47-7
1 - 5
64-17-5
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
LIQUID HAND SOAP
924698-05
3 / 7
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
56-81-5
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
56-81-5
TWA
)
(
10 mg/m3
BH OEL
56-81-5
TWA
)
(
10 mg/m3
ARE OEL
64-17-5
TWA OEL-RL
1,000 ppm
1,900 mg/m3
64-17-5
TWA
1,000 ppm
1,880 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6.0 - 8.0
100 %
:
LIQUID HAND SOAP
924698-05
4 / 7
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.025 - 1.045
:
:
-
:
:
:
:
774.338 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
LIQUID HAND SOAP
924698-05
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4 h :
LC50
:
117 mg/l :
:
:
LIQUID HAND SOAP
924698-05
6 / 7
:
:
:
Sodium poly(oxyethylene) dodecyl ether sulfate
96 h :
LC50
:
28 mg/l :
sodium chloride
96 h :
LC50
:
5,840 mg/l :
96 h :
LC50
:
855 mg/l :
Alkylamidopropylbetaines
96 h :
LC50
:
2 mg/l :
sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts
LC50
1.39 mg/l :
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
sulfuric acid, mono-c10-16-alkyl esters, sodium salts
48 h :
EC50
:
1.37 mg/l :
LIQUID HAND SOAP
924698-05
7 / 7
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
10.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات