Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
916955-08

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

1 / 7

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

27.07.2017

GHS

:

:

:

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

2 / 7

(%)

7722-84-1

1 - 5

Glycolic acid

79-14-1

1 - 5

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

3 / 7

5 °C

25 °C

7722-84-1

TWA OEL-RL

1 ppm

1.5 mg/m3

STEL OEL-RL

2 ppm

3 mg/m3

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

BH OEL

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

ARE OEL

2.01 - 2.11

100 %

100 °C

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

4 / 7

1.01 - 1.016

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

4 h :

72.07 mg/l :

72 h :

EC50

1.38 mg/l :

Glycolic acid

72 h :

EC50

44 mg/l :

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

6 / 7

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

27.07.2017

Regulatory Affairs

Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

916955-08

7 / 7

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات