KAY-5 SANITIZER/CLEANER

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
1 / 7
:
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
:
:
:
:
:
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, North Carolina USA 27409
1-800-529-5458
:
1-877-231-2615 (USA/Canada), 952-853-1713 (outside USA)
:
14.06.2017
)
(
:
)
(
:
:
2B
:
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
.
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
2 / 7
: (%)
497-19-8
10 - 30
Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate
51580-86-0
5 - 10
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
3 / 7
:
.
:
:
0 °C
40 °C
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10.0 - 10.4
1 %
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.0 - 1.5
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
4 / 7
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
5 / 7
:
:
> 300 mg/kg :
:
4 h :
LC50
:
> 5.1 mg/l :
:
:
> 1,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
96 h :
LC50
:
300 mg/l :
:
48 h :
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
6 / 7
EC50
:
213.5 mg/l :
Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate
48 h :
EC50
:
0.196 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
3077
:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(troclosene sodium, dihydrate)
:
9
:
III
:
:
)
/
(
:
3077
:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(troclosene sodium, dihydrate)
:
9
:
III
:
KAY-5 SANITIZER/CLEANER
924736-03
7 / 7
:
14.06.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإندونيسية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات