Incidin OxyWipe

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
916959-01

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

Incidin OxyWipe

916959-01

1 / 6

Incidin OxyWipe

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

27.07.2017

GHS

:

:

:

Incidin OxyWipe

916959-01

2 / 6

(%)

7722-84-1

1 - 5

Incidin OxyWipe

916959-01

3 / 6

5 °C

25 °C

7722-84-1

TWA OEL-RL

1 ppm

1.5 mg/m3

STEL OEL-RL

2 ppm

3 mg/m3

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

BH OEL

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

ARE OEL

2.1 - 2.3

100 %

100 °C

Incidin OxyWipe

916959-01

4 / 6

1.003

Incidin OxyWipe

916959-01

5 / 6

> 5,000 mg/kg :

4 h :

> 200 mg/l :

72 h :

EC50

1.38 mg/l :

Incidin OxyWipe

916959-01

6 / 6

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

27.07.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات