ENZYMATIC SPECIAL

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
916788

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

ENZYMATIC SPECIAL

916788

1 / 9

ENZYMATIC SPECIAL

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

07.08.2017

GHS

ENZYMATIC SPECIAL

916788

2 / 9

:

:

:

:

:

(%)

Propylene glycol

57-55-6

10 - 30

alcohols, c12-16, ethoxylated

68551-12-2

5 - 10

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-

hydroxy-

160875-66-1

1 - 5

alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated

84133-50-6

1 - 5

Amphoteric surfactants

68604-71-7

1 - 5

ENZYMATIC SPECIAL

916788

3 / 9

ENZYMATIC SPECIAL

916788

4 / 9

5 °C

40 °C

Propylene glycol

57-55-6

TWA OEL-RL

10 mg/m3

TWA OEL-RL

150 ppm

470 mg/m3

ENZYMATIC SPECIAL

916788

5 / 9

7.0 - 8.7

100 %

6.0 - 8.5

100 °C

1.0 - 1.05

ENZYMATIC SPECIAL

916788

6 / 9

> 5,000 mg/kg :

ENZYMATIC SPECIAL

916788

7 / 9

Propylene glycol

4 h :

LC50

158.5 mg/l :

alcohols, c12-16, ethoxylated

2,000 mg/kg :

alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated

2,000 mg/kg :

Propylene glycol

96 h :

LC50

> 10,000 mg/l :

alcohols, c12-16, ethoxylated

LC50

1.5 mg/l :

ENZYMATIC SPECIAL

916788

8 / 9

alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated

96 h :

LC50

3.4 mg/l :

Propylene glycol

48 h :

EC50

18,340 mg/l :

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

48 h :

1 mg/l :

Amphoteric surfactants

48 h :

EC50

> 100 mg/l :

Propylene glycol

96 h :

EC50

19,000 mg/l :

ENZYMATIC SPECIAL

916788

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

07.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات