Ecobrite magic emulsion

البلد: كازاخستان

اللغة: العربية

المصدر: Ecolab

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
1 / 7
:
Ecobrite magic emulsion
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
19.07.2017
:
:
:
GHS
:
:
ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
2 / 7
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
1310-73-2
10 - 30
69011-36-5
10 - 30
–
157627-86-6
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
3 / 7
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
:
:
5 °C
40 °C
1310-73-2
STEL OEL-RL
2 mg/m3
1310-73-2
CLV
2 mg/m3
BH OEL
1310-73-2
Ceiling limit
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
4 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
13.0 - 14.0
100 %
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.16 - 1.23
:
:
-
:
:
:
:
586.829 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
6 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
LC50
5.33 mg/l :
:
48 h :
EC50
40 mg/l :
–
48 h :
EC50
:
0.317 mg/l :
:
ECOBRITE MAGIC EMULSION
914411-02
7 / 7
: (ADR/ADN/RID)
:
1824
:
:
8
:
II
:
:
)
(
:
1824
:
:
8
:
II
:
)
/
(
:
1824
:
:
8
:
II
:
:
19.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الصربية 24-11-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات