DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
901410

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

1 / 7

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

28.08.2017

GHS

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

2 / 7

:

:

(%)

61789-30-8

5 - 10

64-17-5

1 - 5

Sodium poly(oxyethylene) dodecyl ether sulfate

68585-34-2

1 - 5

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

1 - 5

10043-35-3

0.1 - 1

Fragrance

0.1 - 1

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

3 / 7

5 °C

50 °C

64-17-5

TWA OEL-RL

1,000 ppm

1,900 mg/m3

64-17-5

1,000 ppm

1,880 mg/m3

ARE OEL

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

TWA OEL-RL

25 ppm

125 mg/m3

STEL OEL-RL

25 ppm

125 mg/m3

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

25 ppm

121 mg/m3

BH OEL

2-methylpentane-2,4-diol

107-41-5

Ceiling limit

25 ppm

121 mg/m3

ARE OEL

10043-35-3

2 ppm

6 mg/m3

ARE OEL

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

4 / 7

100 %

1.01

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

6 / 7

4 h :

LC50

117 mg/l :

2-methylpentane-2,4-diol

4 h :

LC50

1.1 mg/l :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

Sodium poly(oxyethylene) dodecyl ether sulfate

96 h :

LC50

28 mg/l :

2-methylpentane-2,4-diol

48 h :

EC50

2,800 mg/l :

DIGICLEAN ANTI-BACTERIAL FOAM HAND SOAP

901410

7 / 7

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

28.08.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات