AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
917281-01

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

1 / 9

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

0.02 % - 0.1 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

05.10.2017

GHS

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

2 / 9

:

:

:

:

:

:

:

(%)

formic acid

64-18-6

10 - 30

77-92-9

1 - 5

ammonium chloride

12125-02-9

1 - 5

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

3 / 9

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

4 / 9

0 °C

50 °C

formic acid

64-18-6

TWA OEL-RL

5 ppm

9 mg/m3

formic acid

64-18-6

5 ppm

9.4 mg/m3

BH OEL

STEL

10 ppm

19 mg/m3

BH OEL

formic acid

64-18-6

TWA (8 Hour)

5 ppm

9 mg/m3

formic acid

64-18-6

5 ppm

9.4 mg/m3

ARE OEL

STEL

10 ppm

19 mg/m3

ARE OEL

ammonium chloride

12125-02-9

10 mg/m3

BH OEL

STEL

20 mg/m3

BH OEL

ammonium chloride

12125-02-9

10 mg/m3

ARE OEL

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

5 / 9

STEL

20 mg/m3

ARE OEL

0.7 - 1.0

100 %

4.5 - 7.5

> 100 °C

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

6 / 9

1.036 - 1.056

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

7 / 9

> 5,000 mg/kg :

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

8 / 9

formic acid

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY SOUR

917281-01

9 / 9

(ADR/ADN/RID)

3412

FORMIC ACID (II)

)

(

3412

Formic acid (II)

)

/

(

3412

FORMIC ACID (II)

05.10.2017

Regulatory Affairs

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات